Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Chirurgická ambulance všeobecná

Všeobecná chirurgická ambulance poskytuje péči pacientům s akutním i chronickým onemocněním – náhlé příhody břišní, úrazy, dopravní nehody a jiné. Na chirurgické ambulanci jsou ošetřováni klienti v pooperačním období propuštěni do domácí péče, klienti s komplikacemi diabetes (cukrovky). Nedílnou součástí provozu jsou pravidelné kontroly a převazy klientů.

Všeobecnou chirurgickou ambulanci navštěvují klienti za účelem diagnostických vyšetření potřebných k stanovení dalších chirurgických postupů (operace).

Základním a nejvyšším posláním všeobecné chirurgické ambulance je léčit a ošetřovat pacienty a klienty dle nejnovějších poznatků lékařské vědy.

V indikovaných stavech jsou klienti ukládáni na lůžková oddělení.

pavilon CH, přízemí

tel.: 317 756 227, 317 756 254

 

Ordinační hodiny

Po - Pá07:00 - 15:30převazy, kontroly, všeobecná ambulance
Po - Pá15:30 - 07:00chirurgická a traumatologická pohotovost
Po + Čt07:00 - 15:30traumatologická ambulance
So + Nepohotovost 24 hod.