Přeskočit na obsah

Parkování a doprava

Parkování a doprava

  • Parkování pro návštěvníky naší nemocnice je možné na hlavním parkovišti pod budovou ředitelství a lékárny. Parkoviště nabízí pohodlné parkování po celý den. Cena parkovného je od 1. 9. 2021 za každou započatou hodinu 20 Kč. Automat je umístěn před vchodem do Nemocniční lékárny.
  • Klienty Nemocniční lékárny mají možnost zaparkovat také přímo před budovou ředitelství zdarma. Tuto výhodu mohou zákazníci uplatnit na jednodenní parkování ale pouze po předložení platného parkovacího lístku při nákupu produktů z volného prodeje v Nemocniční lékárně.

Vjezd do areálu

  • Vzhledem k omezeným možnostem parkování vozidel v areálu nemocnice, zajištění průjezdnosti komunikací a jejich údržby je vjezd do areálu povolen pouze sanitním vozidlům, vozidlům dopravní obsluhy, zaměstnancům nemocnice, kteří jsou držiteli schváleného oprávnění, a vozidlům, která přivážejí nebo odvážejí imobilní pacienty. 
  • Tato soukromá vozidla mají po dobu prvních 30 minut vjezd do areálu bezplatný. Po uplynutí této doby je účtována sazba 50 Kč za každou další započatou hodinu. Zdravotně postižení občané mají povolen vjezd bezplatně. Kontrolu vjezdu vozidel a výběr poplatků zabezpečuje smluvní firma, která zajišťuje provoz vrátnice a ostrahu areálu nemocnice. Pro klienty nemocnice je vyhrazena také odstavná plocha za pavilonem patologie. Sanitní vozidla – parkují na vyhrazených místech pro sanitní vozy.
  • Prosíme, vždy se hlaste na vrátnici.