Přeskočit na obsah

Budu hospitalizován

 • Co si vzít s sebou

  • občanský průkaz
  • platný průkaz pojišťovny
  • průkaz pracovní neschopnosti (byl-li vystaven)
  • spodní prádlo
  • pyžamo, župan
  • ručníky
  • domácí obuv (senioři-pevnou obuv-nácvik chůze)
  • ponožky
  • hygienické potřeby (mýdlo, žínky, pastu na zuby, kartáček na zuby, hřeben, toaletní papír, kapesníky, holicí potřeby, hygienické vložky)
  • léky, které trvale užíváte (v originálním balení)
  • brýle
  • zubní protézu
  • naslouchadlo, včetně náhradních baterií
  • hole, berle
  • diabetici umělé sladidlo, inzulínové pero
  • dětem jejich oblíbenou hračku
  • knihy, časopisy
 • Co si nebrat

  • dětem nedávejte pamlsky ani jiné potraviny
  • šperky
  • větší obnosy peněz
  • platební karty, vkladní knížky
  • zbraně
  • cigarety, alkohol
  • věci, jejichž provozováním byste rušili provoz a další pacienty
 • Pokud Vás čeká operační výkon

  • V případě operačního výkonu je doporučeno zakoupit si ve zdravotnických potřebách pár kompresivních punčoch v rámci prevence tromboembolické nemoci.
  • Před operačním zákrokem musí mít ženy odlakované nehty!
 • Vstupní formality

  • Pacient podepisuje souhlas s hospitalizací a léčbou.
  • Pacient je seznámen s možností uložení cenností do trezoru nemocnice.
  • Pacient poskytne jména a telefon osob, kterým smí lékař sdělit informace o zdravotním stavu.
  • Pacient uzavře s nemocnicí smlouvu o uložení finančních prostředků (důchodů) v pokladně nemocnice.

  • Pacient rozhodne, zda se svými finančními prostředky bude disponovat sám či zplnomocní blízkou osobu, která pak může peníze vyzvednout.
 • Jak probíhá příjem k hospitalizaci

  • Na ambulanci přijímající lékař a sestra od vás převezmou doporučení k hospitalizaci a výsledky vyšetření, které máte k dispozici. Zapíší do zdravotnické dokumentace vaše osobní a identifikační údaje.
  • Lékař při přijímacím pohovoru zjistí vaši anamnézu (předchozí prodělané nemoci a operace, onemocnění vyskytující se v rodině) a průběh vašich současných problémů, které jsou důvodem k hospitalizaci. Bude vás informovat o vašem aktuálním zdravotním stavu, dohodne s vámi postup vašeho vyšetření a léčby, úpravu léčebného, pohybového a dietního režimu a zajistí váš souhlas s hospitalizací.
  • Informujte lékaře o své dosavadní léčbě a o lécích, které pravidelně užíváte. Během hospitalizace však užívejte pouze léky, které vám předepíše váš ošetřující lékař v nemocnici.
  • Pokud trpíte alergií na léky, potraviny nebo jiné látky, při příjmu o tom nezapomeňte zdravotnický personál upozornit.
 • Jaký je průběh hospitalizace

  • Personál na oddělení vás při příjmu bude informovat o provozu a denním režimu oddělení, seznámí vás s domácím řádem oddělení, právy pacienta, prostorovým uspořádáním oddělení, přidělí vám lůžko, případně vám pomůže s převlékáním a umístěním osobních věcí, zajistí uložení civilního oblečení.
  • Sestra jednak postupuje dle ordinací ošetřujícího lékaře, např. provede odběry biologického materiálu (krev, moč) pro laboratorní vyšetření, jednak sama plánuje ošetřovatelskou péči. Při individuálním pohovoru se bude ptát i na problémy, které zdánlivě nesouvisí s onemocněním, pro které jste hospitalizováni. Získané informace zapíše do zdravotnické dokumentace a stanoví ošetřovatelský plán.
  • S očekávaným vývojem léčby, s průběhem, případně změnami léčby, nutnými vyšetřovacími, léčebnými a ošetřovatelskými postupy vás bude personál průběžně informovat.
  • Vaše svobodné rozhodnutí k zákrokům ve formě informovaného souhlasu, případné odmítnutí navrhnuté diagnostiky, léčby či hospitalizace se musí dokladovat v písemné podobě ve vaší zdravotnické dokumentaci.
  • Pro dobrý chod nemocnice je nezbytný určitý časový režim a denní harmonogram, který stanovuje domácí řád. Při příchodu na oddělení vás s domácím řádem a s chodem oddělení seznámí sestra, je také k dispozici k nahlédnutí na oddělení. Prosíme vás o pochopení a o dodržování určitých omezení, která vyplývají z provozu a specifik jednotlivých oddělení. Jedná se především o časy odběrů k laboratorním vyšetřením, vizit, podávání stravy a o čas určený k vyšetřovacím a léčebným úkonům.
 • S kým budete přicházet do kontaktu

  • Především se zdravotními sestrami, které kromě plnění lékařských ordinací a zajištění léčebného režimu poskytují komplexní ošetřovatelskou péči, stanovenou na základě individuálního ošetřovatelského plánu. Sestra pečlivě pozoruje a do dokumentace zaznamenává veškeré změny vašeho zdravotního stavu a upozorňuje na ně lékaře. Koordinuje práci ošetřovatelek, sanitářů a sanitářek, kteří vykonávají odborně nenáročnou zdravotnickou práci na oddělení.
  • Za vaši léčbu zodpovídá váš ošetřující lékař. Seznámí vás a vaše blízké s vaším zdravotním stavem, s navrhnutými diagnostickými a léčebnými postupy, s očekávaným vývojem léčby. Rád odpoví všechny vaše dotazy.
  • Rovněž s primářem oddělení, který dohlíží na zdárný průběh vaší léčby, a dalšími službu konajícími lékaři na oddělení nebo s lékaři z jiných oddělení v případě potřeby vyšetření jiným odborníkem.
  • Do kontaktu se můžete dostat také s jinými odbornými pracovníky – fyzioterapeuty, psychologem, nutriční terapeutkou nebo zdravotně – sociální pracovnicí (budete-li potřebovat jejich radu nebo pomoc, oddělení vám zprostředkuje jejich návštěvu).
  • Pro vaši orientaci jsou všichni zaměstnanci nemocnice označeni identifikační kartou, na které je uvedeno jméno a pracovní pozice zaměstnance.
 • Váš zdravotní stav vyžaduje překlad do jiného zdravotnického zařízení

  • Při zhoršení vašeho zdravotního stavu, nebo pokud bude potřeba péče, kterou naše nemocnice neposkytuje, nastane nutnost překladu do jiného zdravotnického zařízení. O této potřebě vás bude informovat váš ošetřující lékař, váš překlad zajistíme včetně dopravy.
 • Jak probíhá propuštění z nemocniční péče

  • Klient je propuštěn po provedení potřebných vyšetření a ošetření, při zlepšení zdravotního stavu, kdy lze další péči poskytnout ambulantně, v jiných zdravotnických či sociálních zařízeních, nebo kdy není další péče již nutná.
  • Propouštění zpravidla probíhá v dopoledních hodinách. Na sanitku má klient nárok podle zdravotního stavu.
  • Každý klient při propuštění dostává informace o zdravotním stavu a o potřebách dalšího průběhu léčby a kontrol, doporučení životosprávy (pitný režim, dieta, pohybová aktivita apod.). Obdrží předběžnou nebo kompletní propouštěcí zprávu pro praktického nebo odborného ambulantního lékaře.
  • Při propuštění vám bude nabídnut k vyplnění dotazník, jehož cílem je zjišťování kvality poskytované zdravotní péče v našem zdravotnickém zařízení. Údajů z dotazníků využíváme pro zlepšení její kvality. Budeme vděčni za všechny vaše podněty.
 • Parkování a platba

  • Parkování pro návštěvníky naší nemocnice je možné na hlavním parkovišti pod budovou ředitelství a lékárny. Parkoviště nabízí pohodlné parkování po celý den. Cena parkovného je od 1. 9. 2021 za každou započatou hodinu 20 Kč. Automat je umístěn před vchodem do Nemocniční lékárny.
 • Potřebujete pomoci s domácím mazlíčkem

  • Pokud jdete na operaci a potřebujete zajistit vynikající péči o svého čtyřnohého přítele, doporučujeme psí hotel Tlapkoland nedaleko Benešova www.tlapkoland.cz

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl