Přeskočit na obsah

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Název

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

 

Důvod a způsob založení

 

Oznámení v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje je v postavení řízené osoby v koncernu, v němž jako řídící osoba vystupuje Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 70891095. Dalšími ovládanými osobami v rámci tohoto koncernu jsou Oblastní nemocnice Příbram, a.s., Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

 

Organizační struktura

 

Kontaktní spojení

adresa

úřední hodiny

telefonní čísla

čísla faxu

adresa internetové stránky https://www.hospital-bn.cz/

adresa e-podatelny

 

Případné platby můžete poukázat

IČO

DIČ

 

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Rozpočet

 

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Formuláře

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

 

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv

Výhradní licence

 

Výroční zpráva

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl