Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Patologicko – anatomické oddělení

„Oddělení  jako součást komplementu nemocnice zajišťuje veškerá bioptická, cytologická a nekroptická vyšetření pro všechna oddělení nemocnice Benešov a pro některé ambulantní lékaře spádové oblasti Benešova.“
MUDr. Barbora Prchlíková, PRIMÁŘKA

Poznejte náš tým

Patologicko – anatomické oddělení kontakty

pavilon H  
pao@hospital-bn.cz

Sekretářka, kancelář 317 756 426
Cytologická laboratoř 317 756 368
Bioptická laboratoř 317 756 424

 

AKTUÁLNĚ
  • Od 29. 11. 2021 bude probíhat rekonstrukce vnitřních prostor oddělení patologie (laboratoře, pitevna ). Z důvodu příprav na stěhování a následného přesunu do náhradních prostor – 4. patro pavilon B – mohou být od 8. 11. 2021 výsledky bioptických a cytologických vyšetření opožděny.
  • Ve dnech 15. – 19. 11. 2021 nebude bioptický materiál zpracováván, probíhat bude pouze jeho příjem – 4. patro pavilon B, denně v době od 12 do 14 hod. Cytologický materiál nebude možné v tomto týdnu zpracovat ( z důvodu odpojení, stěhování, revize a znovu uvedení do provozu centrifugy).
  • Od 22. 11. bude postupně zpracováván bioptický materiál, následně budou výsledky bioptických vyšetření uvolňovány do systému, již se bude zpracovávat i cytologický materiál.
  • Pitvy se během rekonstrukce od 25. 11. 2021 provádět nebudou, probíhat ve stávající pitevně budou do 24. 11. 2021 včetně.
  • Předpokládaný termín ukončení rekonstrukce je duben 2022.
  • Děkujeme za pochopení omezení služeb ve fázi příprav na rekonstrukci.

O oddělení

Základní činností oddělení je zpracování bioptického materiálu, který je odebírán pacientům v průběhu operace nebo různých vyšetřovacích metod /gastrofibroskopie, kolonoskopie, punkce orgánů/. Cílem této činnosti je stanovení diagnózy pacienta – tedy rozpoznání nemoci, případné určení příčiny a odhad dalšího průběhu. Provádíme také peroperační biopsie, cílem kterých je stanovení rámcové diagnózy v průběhu operace /během několika minut/ a přispění tak zásadním způsobem k určení dalšího operačního postupu.

Součástí provozu je též cytologická laboratoř, ve které provádíme  cytologická vyšetření punktátů, laváží a otisků.

Neméně důležitou činností je provádění pitev a následné nekroptické vyšetření vybraných vzorků orgánů a tkání.

Účelem provádění pitev je přesné určení příčiny úmrtí a porovnání pitevního nálezu s nálezem kliniků. Ověřuje se tak správnost klinických diagnostických metod a léčebného postupu.

Patologicko – anatomické oddělení se nachází v jednopatrové budově H. V přízemí je pitevna s přípravnou a filtrem,  boxy a místnost pro potřeby pohřební služby.  V 1. patře jsou laboratoře, pracovny lékařů a sekretariát.

Provozní doba

Po 05:30 – 14:30
Út 05:30 – 14:30
St 05:30 – 14:30
Čt 05:30 – 14:30
05:30 – 14:30

 

Dokumenty

Laboratorní příručka 2018

Průvodní list k zásilce histologického materiálu 2018

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL 2021

Osvědčení o registraci NASKL 2021