Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Patologicko – anatomické oddělení

„Oddělení  jako součást komplementu nemocnice zajišťuje veškerá bioptická, cytologická a nekroptická vyšetření pro všechna oddělení nemocnice Benešov a pro některé ambulantní lékaře spádové oblasti Benešova.“
MUDr. Barbora Prchlíková, PRIMÁŘKA

Poznejte náš tým

Patologicko – anatomické oddělení kontakty

pavilon H  
pao@hospital-bn.cz

Sekretářka, kancelář 317 756 426
Cytologická laboratoř 317 756 368
Bioptická laboratoř 317 756 424

 

Základní činností oddělení je zpracování bioptického materiálu, který je odebírán pacientům v průběhu operace nebo různých vyšetřovacích metod /gastrofibroskopie, kolonoskopie, punkce orgánů/. Cílem této činnosti je stanovení diagnózy pacienta – tedy rozpoznání nemoci, případné určení příčiny a odhad dalšího průběhu. Provádíme také peroperační biopsie, cílem kterých je stanovení rámcové diagnózy v průběhu operace /během několika minut/ a přispění tak zásadním způsobem k určení dalšího operačního postupu.

Součástí provozu je též cytologická laboratoř, ve které provádíme  cytologická vyšetření punktátů, laváží a otisků.

Neméně důležitou činností je provádění pitev a následné nekroptické vyšetření vybraných vzorků orgánů a tkání.

Účelem provádění pitev je přesné určení příčiny úmrtí a porovnání pitevního nálezu s nálezem kliniků. Ověřuje se tak správnost klinických diagnostických metod a léčebného postupu.

Patologicko – anatomické oddělení se nachází v jednopatrové budově H. V přízemí je pitevna s přípravnou a filtrem,  boxy a místnost pro potřeby pohřební služby.  V 1. patře jsou laboratoře, pracovny lékařů a sekretariát.

Provozní doba

Po 05:30 – 14:30
Út 05:30 – 14:30
St 05:30 – 14:30
Čt 05:30 – 14:30
05:30 – 14:30

 

Dokumenty

Laboratorní příručka 2018

Průvodní list k zásilce histologického materiálu 2018

Osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL 2021

Osvědčení o registraci NASKL 2021