Přeskočit na obsah

Urologická ambulance

Urologická ambulance poskytuje diagnostiku a terapii onemocnění močových cest u pacientů obou pohlaví. Každý pacient je vyšetřen na dolních i horních močových cestách pomocí UZ a dle charakteru onemocnění  dalšími potřebnými laboratorními či invazivními metodami. Od 1. 2. 2024 ordinuje nový urologický tým pod vedením MUDr. Romany Richterové, od 15. 2. 2024 v nové přístavbě chirurgického pavilonu.


Kontakt a mapa

Vyhledávejte na mapě

vrátnice vrátnice
lékárna lékárna
pokladna pokladna
parkoviště parkoviště
poštovní schránka poštovní schránka
parkovací automat parkovací automat
kavárna kavárna
pohotovost pohotovost
ředitelství ředitelství
Pavilon CH přízemí

Ordinační hodiny

Po

        -

        -

14:00 - 19:00

MUDr. Michálek

MUDr. Richterová

MUDr. Richterová

Operační sál, menší výkony, endoskopie

Operační sál, endoskopie

Chronické ambulance pro objednané

Út

8:30 - 13:30

8:30 - 13:30

14:00 - 19:00

MUDr. Michálek

MUDr. Wagenknecht

MUDr. Wagenknecht

Všeobecná ambulance

Všeobecná ambulance

Chronické ambulance pro objednané

St

         -

         -

         -

         -

14:00 - 19:00

MUDr. Michálek

MUDr. Mašek

MUDr. Richterová

MUDr. Wagenknecht

MUDr. Mašek

Urodynamika a endoskopie

Veškeré operační výkony

Veškeré operační výkony

Veškeré operační výkony

Chronické ambulance pro objednané

Čt

8:30 - 14:00

8:30 - 14:00

MUDr. Michálek

MUDr. Mašek

Všeobecná ambulance

Všeobecná ambulance

8:30 - 13:30

8:30 - 13:30

8:30 - 13:30

        -

MUDr. Michálek

MUDr. Richterová

MUDr. Wagenknecht

MUDr. Mašek

Všeobecná ambulance

Lichý týden všeobecná ambulance

Cystoskopie, biopsie, příp. endoskopie (ob týden se střídají MUDr. Wagenknecht/MUDr. Mašek)

 

Pro objednávky, konzultace, výsledky a recepty volejte pondělí až pátek mezi 12:30 - 14:00 hod.


UpozorněníFotogalerieRecenze pacientů

O. R. červen 2024

Vážený pane ombudsmane, před několika dny jsem obdržel písemnou reakci – omluvu, jako výsledek šetření mé nedávné stížnosti. Chtěl jsem touto cestou poděkovat, jak za provedené šetření, tak i za…


Další informace

 • Urologický ordinariát v rámci operačních výkonů poskytuje operace tumorů ledvin, močového měchýře i prostaty, zde hlavně z hlediska hypertrofie prostaty, také výkony na zevním genitálu mužů. Většina výkonů na dolních močových cestách se provádí endoskopicky, což odpovídá současnému trendu.
 • V rámci ambulance je poskytována i konsiliární služba pro pacienty s urologickou problematikou při hospitalizaci na jiných odděleních.
 • Pro objednávky, konzultace, výsledky a recepty volejte pouze pondělí až pátek mezi 12:30 - 14:00 hod.

 • Prosíme pacienty, aby po víkendovém ošetření na urgentním příjmu s nutností kontroly v pondělí chodili do ambulance urologie až po 14. hodině. Dopoledne naši lékaři operují. Pokud tedy přijdete již v pondělí ráno, budete muset čekat do odpoledne. Možné je též přijít na kontrolu kterýkoli všední den dopoledne.

Kolektiv urologie 

 • Náš nový urologický tým je složen ze čtyř zkušených urologů s mnohaletou praxí v krajských i fakultních nemocnicích. Nyní nám lůžka pro urologické pacienty poskytuje chirurgické oddělení, a to včetně JIP lůžek, která jsou potřebná po větších urologických operacích, například ledvin či prostaty.

  Spektrum péče, které jsme schopni poskytnout, můžeme rozdělit na ambulantní a operační péči v téměř celém jejím rozsahu.

 • Lékaři:
 • MUDr. Romana Richterová, MBA
 • MUDr. Tomáš Michálek
 • MUDr. Lukáš Wagenknecht, MBA
 • MUDr. Ladislav Mašek

 • Zdravotní sestry:
 • Bc. Olga Rákosníková
 • Petra Havlová
 • Lucie Kaněrová

Ambulantní péče

 • K dispozici máme dvě samostatné ambulance, inspekční místnost pro pacienty přivezené záchrannou službou, endoskopický sálek a urodynamickou vyšetřovnu. Každá z místností je zcela nově vybavena nejmodernějšími technologiemi a diagnosticko-terapeutickými přístroji.
 • Ambulance zajišťuje komplexní spektrum urologické péče od základního fyzikálního vyšetření až po ultrazvukovou diagnostiku ledvin, močového měchýře a zevního genitálu. Nový ultrazvukový přístroj slouží též k provádění biopsií (odběru vzorku tkáně) prostaty, a to včetně fúzní biopsie pomocí propojení obrazu s magnetickou rezonancí. Urodynamické vyšetření naproti tomu slouží k diagnostice funkčních poruch dolních močových cest. K dalším diagnostickým vyšetřením, které jsme schopni ambulantné provádět téměř okamžitě, je cystoskopické vyšetření. Toto vyšetření je schopno odhalit například nádory močového měchýře či zúženou močovou trubici.
 • Ambulantní vyšetření se samozřejmě neobejdou ani bez spolupráce s laboratoří, kde sledujeme zejména urologické parametry jako jsou ledvinné funkce a hodnota PSA (prostatický specifický antigen – onkomarker prostaty) a od něj odvozené údaje.
 • Při stanovení komplexní diagnózy u pacienta v případě potřeby spolupracujeme i s radiodiagnostickým oddělením, kam odesíláme pacienty zejména na CT urologického traktu a na MR k vyloučení patologického ložiska prostaty.
 • Každý pacient je tedy vyšetřen na dolních i horních močových cestách dle jeho klinických potíží a diagnostické potřeby. V rámci ambulance je poskytována i konsiliární služba pro pacienty s urologickou problematikou při hospitalizaci na jiných odděleních.

Nejčastější ambulantní výkony jsou:

 • Ultrazvukové vyšetření ledvin, močového měchýře a zevního genitálu
 • Cystoskopie
 • Urodynamické vyšetření včetně uroflometrie
 • Biopsie prostaty

Operační péče

 • Na operačním sále provádíme komplexní spektrum endourologických výkonů, a to od řešení lithiasy neboli močových kamenů, přes operace močového měchýře a prostaty až po operace močové trubice. K dispozici máme holmiový laser výkonný k drcení močových kamenů, ale taktéž k provedení řezu měkkých tkání. Lze s ním provádět i enukleace prostat. K řešení kamenů máme nadále k dispozici Shockpulse systém. K operaci nádorů močového měchýře nejvíce využíváme takzvanou bipolární techniku, která je pro pacienta šetrnější. Stran operace ledvin jsme schopni velkých otevřených výkonů, tak laparoskopického provedení nefrektomie, či parciální resekce ledvin.
 • Veškerá operativa je směřována k miniinvazivním technikám.
 • Stran velkých onkologických výkonů na prostatě a močovém měchýři má nemocnice navázanou spolupráci s Komplexním onkologickým centrem v Thomayerově nemocnici v Praze Krči, kde se již nyní provádí tyto výkony roboticky, tedy též minimálně invazivně. Jednoho dne bychom tuto operativu rádi zavedli i v benešovské nemocnici.

 

Spektrum zákroků:

 1. Endourologie - cystoskopie, uretero a renoskopie včetně flexibilní, transuretrální resekce prostaty (TURP), transuretrální resekce tumoru moč. měchýře (TURBT).
 2. Výkony na zevním genitálu - cirkumcize, operace hydrokély a spermatokély, orchiektomie (radikální-pro nádor, tak skrotální-pro zánět) dále například frenuloplastika, abraze kondylomat, excize karankuly.
 3. Výkony na močové trubici - optické uretrotomie, meatoplastika, uretroplastika.
 4. Výkony na ledvinách - nefrektomie včetně laparoskopické, resekce ledviny, punkční nefrostomie, perkutánní extrakce konkrementu (PEK), laparoskopická ablace cysty ledviny.
 5. Výkony na prostatě – již výše zmíněný TURP a dále otevřená tzv. transvesikální operace prostaty (TVPE).
 6. Výkony na močovém měchýři - punkční epicystostomie, cystolithottomie a již výše zmíněné operace pro nádor močového měchýře ( TURBT).
 7. Výkony na močové trubici - optické uretrotomie, meatoplastika, uretroplastika.

 

Jsme rádi, že se naší nemocnici podařilo zapojit do programu časného záchytu nádorů prostaty

 

 • Diagnózu zhoubného nádoru prostaty si ročně vyslechne okolo 8 000 mužů v ČR. Průměrný věk při diagnóze pacienta činí něco okolo 69let. Důležité je ale stádium nádoru, ve kterém je diagnostikován. Alarmující je, že téměř 22 % nově diagnostikovaných nádorů prostaty je zjištěno ve stádiu III. a IV., tedy ve vysokém stádiu onemocnění. Proto se MZ ČR rozhodlo podpořit projekt Populačního pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty. Tento projekt je celorepublikově spuštěn 1.1.2024.
 • Cílem projektu je nastavení postupů pro časný záchyt karcinomu prostaty. Program je zaměřen na muže ve věku 50-69 let. Do screeningu budou muže oslovovat jejich praktičtí lékaři a urologové.
 • Kromě praktických lékařů a urologů jsou do programu zařazeni ještě radiologická pracoviště, biochemické laboratoře a patologická pracoviště. Všechny tyto složky programu musejí postupovat podle předem jasných jednotných diagnostických kritérií. Všechna data budou následně sbírána Národním screeningovým centrem a vždy v určitém intervalu vyhodnocována.
 • Vlastní realizace bude probíhat v centrech, která splní kritéria definovaná pro centra zařazená do programu časného záchytu karcinomu prostaty na různých úrovních a odbornostech. Naší nemocnici se podařilo splnit kritéria a tím zajistit pacientům možnost zařazení do tohoto preventivního programu.
 • Díky novému přístroji magnetické rezonance jsme schopni zajistit nejmodernější zobrazení prostaty, nutné k provedení takzvané fúzní biopsie prostaty. Tedy cíleně mířenou biopsii do podezřelého ložiska v prostatě.
 • Biopsie provádí urologická pracoviště. Vzhledem k očekávanému zájmu o tento screeningový program, jsme rádi, že se naše urologické pracoviště podařilo personálně posílit. K MUDr. T. Michálkovi, který doposud zajišťoval celou urologickou péči sám, se od roku 2024 postupně přidali další kolegové. MUDr. Romana Richterová, MUDr. Ladislav Mašek a MUDr. Lukáš Wagenknecht.
 • Díky posílení urologického týmu doufáme v posílení nejen ambulantní ale i nemocniční urologické péče s výhledem využití nových a nově se rozmáhajících operačních technologií. Stejně tak jako s možností získání akreditace pro urologické pracoviště, které by tak bylo schopno poskytnout zázemí novým začínajícím lékařům se zájmem o tento obor.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl