Přeskočit na obsah

Stáže a praxe

Před nástupem na praxi je každý zájemce povinen splnit následující podmínky

 • Písemná/ústní žádost o vykonání studijní praxe/stáže v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
 • Student/stážista si osobně/telefonicky domluví termín praxe s primářem nebo vrchní sestrou oddělení, kde má zájem odbornou praxi/stáž vykonat.
 • Smlouva/dohoda o vykonání praxe musí obsahovat jméno studenta, ročník studia, termín vykonání odborné praxe, rozsah a náplň odborné praxe, místo výkonu praxe.
 • Vyplněná smlouva o odborné praxi již podepsaná ze strany školy bude osobně/poštou doručena na ředitelství Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Jitce Neradové (v případě lékařských stáží i nelékařských praxí).
 • Smlouvu o stáži mezi zaměstnavatelem nebo osobou, která není student, za nemocnicí zajišťuje Jitka Neradová.
 • Smlouva o praxi/stáži musí být dodána na ředitelství nemocnice nejpozději 14 dní před zahájením praxe/stáže.
 • V den nástupu na praxi/stáž je nutností si vyzvednout identifikační visačku u referenta rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Jitky Neradové ve druhém patře ředitelství nemocnice. Bez této visačky není možný vstup na místo výkonu praxe/stáže.
 • UPOZORŇUJEME, ŽE NÁSTUP NA PRAXI/STÁŽ V NAŠÍ NEMOCNICI JE PODMÍNĚN EXISTENCÍ JIŽ ZMÍNĚNÉ PODEPSANÉ SMLOUVY O ZABEZPEČENÍ ODBORNÉ PRAXE/STÁŽE ČI DODATKU V PŘÍPADĚ EXISTENCE RÁMCOVÉ SMLOUVY MEZI ZAŘÍZENÍM (FAKULTOU) A NEMOCNICÍ.

Další informace

 • Oběd lze zakoupit v nemocniční jídelně. Postup při objednání si domluví zájemce na pokladně. Odkaz na stravovací provoz

Kontakt

 • Jitka Neradová
 • lékařské stáže a nelékařské praxe
 • tel.: 317 756 579
 • e-mail: jitka.neradova@hospital-bn.cz