Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Chirurgické oddělení

„Na chirurgickém oddělení je poskytovaná péče v celém rozsahu všeobecné chirurgie a traumatologie. Důraz klademe na komplexnost poskytované péče, zkracování doby hospitalizace, časnou rehabilitaci, krátkou rekonvalescenci a účinný boj proti bolesti.“
MUDr. Ondřej Mašek, PRIMÁŘ

Poznejte náš tým