Přeskočit na obsah

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

 

 • Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a dalších služeb svým pacientům. Při poskytování zdravotních služeb vznikají Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnici Středočeského kraje zákonné povinnosti, ze kterých vyplývá povinnost nebo nezbytnost zpracovávat osobní údaje, zejména pak v rámci vedení a uchování zdravotnické dokumentace.
 • Osobní údaje Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, zpracovává v souladu s obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), dalšími předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dále v soulady s právními předpisy týkajícími se poskytování zdravotní péče a jiných zdravotních služeb. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména údaje týkající se pacientů či bývalých pacientů, jejich rodinných příslušníků a dalších osob.
 • Správcem osobních údajů je Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, IČ: 272 53 236, DIČ: CZ 272 53 236, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 9996.  Aktuální verze Zásad zpracování osobních údajů je vždy dostupná na internetových stránkách:  www.hospital-bn.cz
 • V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů:
 • Karla Pospíšilová, email: poverenec@hospital-bn.cz

Práva pacienta jako subjektu údajů

 

Pokud uplatníte svoje právo, informujeme o přijatých opatřeních nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly vaše údaje poskytnuty, pokud takové sdělení bude možné anebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Při uplatnění žádosti budou ověřeny vaše identifikační údaje. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán oprávněnou osobou. Odpovíme vám do 30 dnů po obdržení žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce. Lhůta začíná běžet předložením dokladu prokazujícího totožnost oprávněného žadatele.

 
V souladu s platnými právními předpisy máte právo:

 

 • na přístup k osobním údajům;
 • na přenositelnost osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut);
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů;
 • na opravu a doplnění osobních údajů (na aktualizaci osobních údajů);
 • na omezení zpracování osobních údajů;

 

V případě využití Vašeho práva je nutné vyplnit Žádost subjektu údajů a doručit ji:

 

 1. Osobně: přímo v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,a.s., nemocnice Středočeského    kraje, se sídlem Máchova 400, 256 01 Benešov,sekretariát nemocnice
 2. poštou: na adresu nemocnice uvedenou zde
 3. e-mailem: gdpr@hospital-bn.cz
 4. datovou schránkou: Datová schránka ID: esyfc86

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

 

V případě zjištění, že Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, nezpracovává osobní údaje v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zásady ochrany osobních údajů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, byly vydány 25. května 2018.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl