Přeskočit na obsah

Akreditace vzdělávání

Základní kmeny

  • Nemocnice obdržela podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, rozhodnutí o udělení akreditace v těchto základních kmenech (akreditace po novele zákona č. 95/2004 Sb. vyhláška 221 platné od 1. 7. 2017):

 

 

Dále nemocnice obdržela podle zákona č. 96/2004 Sb., rozhodnutí o udělení akreditace vzdělávacího programu:

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl