Přeskočit na obsah

Etická komise

Etická komise:
  • Etická komise Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, (NRSB) provádí jako jednu ze svých základních činností posuzování provádění klinických studií hodnocení nových léčiv ve zdravotnických zařízeních regionu Benešov a okolí na vyžádání zadavatelů studie.
  • Na Etickou komisi NRSB se může obrátit se svou žádostí každý zadavatel klinického hodnocení kdykoliv na níže uvedenou adresu.

Kontakt:

Ing. Alena Chaloupková – tajemník EK

Etická komise

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Máchova 400, 256 01 Benešov

e-mail: alena.chaloupkova@hospital-bn.cz  

tel: 317 756 428

Temín příštího zasedání

Seznam členů:
  • předseda: PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. – vedoucí klinický farmaceut, NRSB
  • tajemník: Ing. Alena Chaloupková – krizový manažer, NRSB
  • MUDr. Jiří Bráza – lékař, specialista/důchodce
  • MUDr. Helena Kardová – lékař specialista
  • PharmDr. Jan Král – vedoucí nemocniční lékárník, NRSB
  • MUDr. Josef Hanáček – lékař specialista, NRSB
  • Bc. Eva Šimáková – koordinátor kvality, NRSB

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl