Přeskočit na obsah

Kvalita a bezpečí poskytované péče

Oddělení kvality

 

Cílem Nemocnice Rudolfa a Stefanie je poskytovat komplexní a kvalitní zdravotní péči na vysoké odborné úrovni dětským i dospělým klientům. Na udržování a zvyšování této kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů i zaměstnanců dohlíží tzv. Rada kvality, která je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem, zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování politiky kvality v benešovské nemocnici.

Činnost managementu kvality organizačně zabezpečuje Oddělení kvality:

 

Manažerka kvality

Ing. Hana Ptáčková

tel.: 317 756 547

hana.ptackova@hospital-bn.cz

 

Koordinátorka kvality

Bc. Eva Šimáková

tel.: 317 756 405

kvalita@hospital-bn.cz

 

Rada kvality:

 

Aktivně se podílí na přípravě vnitřních norem týkajících se kvality, poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče, na tvorbě zásad společenské odpovědnosti organizace a ochrany pacienta

Spolupodílí se na rozvíjení strategických cílů nemocnice v oblasti kvality

Podílí se na kontrolní činnosti týkající se kvality zdravotnické dokumentace, léčebné a ošetřovatelské péče a bezpečnosti poskytované péče

 

Politika kvality

 

Politika kvality napomáhá Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov:

  • Rozvíjet strategie k prevenci pochybení zdravotníků

  • Efektivně využívat zdroje

  • Rozvíjet program kontinuálního zvyšování spokojenosti klientů

  • Udržet konkurenční výhodu v regionu

  • Neustále zlepšovat systém řízení kvality jako nástroje k neustálému zvyšování výkonnosti zdravotnického zařízení, k upevněnění důvěryhodnosti a k dosažení prosperity a stability

  • Řídit důležité procesy

  • Zabezpečit výchovu a vzdělávání zaměstnanců k plnění všech požadavků

  • Zajistit spolupráci zdravotnického zařízení s komunitou (oblast prevence onemocnění a podpory zdraví)

Ocenění

Akreditace

V předchozích letech se Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov stala opakovaně akreditovaným zdravotnickým zařízením. Jelikož akreditační certifikát má platnost 3 roky, ve dnech 24. - 25. 10. 2023 opět v nemocnici proběhlo šetření, aby svoji certifikaci, která je znakem kvality zdravotnického zařízení, obhájila. A to se dle zkušební komise znovu podařilo.

Akreditační šetření zahrnuje hodnocení kvality a bezpečí lůžkové péče v souladu s ustanovením § 105 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a s vyhláškou č. 102/2012 Sb. Spojená akreditační komise, která toto hodnocení vystavuje a kontroluje, udělila nemocnici certifikaci do 24. 10. 2026. Tímto je oceněna snaha managementu i pracovníků nemocnice o neustále zvyšování kvality péče i bezpečí pacientů.

Získání akreditace odráží kvalitu zdravotní péče, bezpečnost pacientů ve zdravotnickém zařízení a zaručuje, že péče je realizována podle postupů správné léčebné praxe. Obdržením osvědčení určitě proces udržování a zvyšování kvality poskytované péče nekončí. Musí být trvale rozvíjen a zdokonalován tak, aby nemocnice za 3 další roky akreditaci opět obhájila.

Akreditace 2023 

Bezpečná nemocnice

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje se zapojuje do celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“. Tato soutěž oceňuje nejlepší projekty, kterými zdravotnická zařízení učinila nejvíce kroků ke zvýšení bezpečí jak pacientů, tak i zdravotnických pracovníků. Do projektu se nemocnice přihlašuje s projekty ošetřovatelsko-medicínské oblasti. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., se umístila na 3. místě v soutěži Bezpečná nemocnice 2019 za video „Vysoce nakažlivé nemoci – filmová dramatizace nácviku řešení mimořádné situace“.

 

 

 

Nemocnice ČR

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. se již několik let zapojuje do celostátního projektu „Nemocnice ČR“, který organizuje HealthCare Institut. Hodnotí více než stovku nemocnici s akutními lůžky z celé České republiky. Cílem je sestavit žebříček nemocnic České republiky dle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. V roce 2019 získala Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. titul Nejlepší nemocnice Středočeského kraje. Nejlépe ji v celostátním průzkumu hodnotili hospitalizovaní a ambulantní pacienti.

 

 

 

Stejná Šance – zaměstnavatel roku

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie sbírá úspěchy soutěži Stejná Šance – společensky odpovědné chování firmy. Porotci soutěže hodnotí ty firmy a společnosti, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením v běžném pracovním prostředí. Koná se jednou za dva roky. Nemocnice Rudolfa a Stefanie vyhrála v historii soutěže poprvé už v roce 2012. V roce 2018 získala nemocnice 1. místo.

 

 

 

Certifikáty

 

 

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl