Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vize a strategie

Motto

Jsme Vaším partnerem na cestě ke zdraví.

Každý den pečujeme o Vaše zdraví díky týmové spolupráci.

Vize

Stabilní regionální nemocnice poskytující bezpečnou a kvalitní zdravotní péči s ohledem na potřeby každého člověka v příjemném rodinném prostředí.

Strategie

Strategie řízení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje směřuje k naplnění následujících dlouhodobých cílů:

  • Spokojený a informovaný pacient

– Zajištění příjemného rodinného a bezpečného prostředí
– Vstřícný a individuální přístup k pacientům
– Otevřená komunikace s pacienty a příbuznými, eliminace komunikačních nedorozumění
– Průběžné sledování spokojenosti pacientů: pochvaly, stížnosti, reference, sběr dotazníků spokojenosti
– Pacient je člověk, který je zákazníkem i partnerem, a měl by přicházet, odcházet a vracet se s maximální důvěrou

  • Motivovaný zaměstnanec s profesionálním přístupem

– Rozvoj týmové spolupráce
– Podpora odborného růstu zaměstnanců
– Efektivní způsob odměňování a motivování zaměstnanců
– Budování pozitivní firemní kultury a dobrého jména nemocnice
– Zajištění příjemného pracovního prostředí
– Otevřená komunikace mezi vedením a zaměstnanci
– Oceňování loajality zaměstnanců

  • Efektivní ekonomické řízení
  • Vysoká úroveň a kvalita poskytovaných služeb

– Rozvoj a modernizace pracovišť