Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Gynekologicko-porodnické oddělení

„Péče na Gynekologicko-porodnickém oddělení zahrnuje široké spektrum operačních výkonů, od jednodenních malých výkonů až po náročné gynekologické operace. Oddělení je rozděleno na ambulantní a lůžkovou část, která se dělí na gynekologickou a porodnickou část.“
MUDr. Kateřina Hlaváčková, PRIMÁŘKA

Poznejte náš tým