Přeskočit na obsah

Jdu na návštěvu

Parkování

Pokud přijedete osobním vozem, máte možnost zaparkovat na ploše pod budovou ředitelství a Nemocniční lékárny. Cena parkovného je za každou započatou hodinu 20 Kč. Parkovací automat je umístěný před lékárnou.

Do areálu je vjezd povolen, ale vzhledem k omezeným možnostem parkování vozidel, je vjezd povolen pouze vozidlům, která přivážejí nebo odvážejí imobilního pacienta. Po dobu 30 minut je vjezd bezplatný, po uplynutí této doby je účtována sazba 50 Kč za každou započatou hodinu. Zdravotně postižení občané mají povolen vjezd bezplatně.

Prosíme, vždy se při vjezdu do areálu hlaste na vrátnici.

Je přísný zákaz nošení alkoholu, drog a zbraní (včetně kapesních nožů) na oddělení!

Návštěvní doba:

  • Na lůžkových odděleních jsou návštěvy povoleny denně, nejvhodnější doba je od 13:00 do 20:00 hodin.
  • Porodnice – novorozenecké oddělení doporučuje návštěvy na pokoji od 13:00 do 18:00 hodin.
  • V Komplexním rehabilitačním centru jsou návštěvy povoleny až od 15:30 hodin, tedy po ukončení rehabilitačního plánu, do 18:00 hod., po 18. hodině po domluvě se sestrou
  • Dětské oddělení - návštěvy možné denně v doporučených hodinách 13:00 - 17:00 hod.
  • MOJIP - doporučené návštěvní hodiny denně 13.00 – 17.00 hod nebo dle dohody s ošetřujícím personálem.
  • Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče - doporučené návštěvní hodiny denně 13:00 – 18:00 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu.

Označení zaměstnanců:

Každý zaměstnanec společnosti je povinen být označen identifikační kartou zaměstnavatele (včetně zaměstnanců, kteří ve společnosti pracují na DPČ).  Tuto povinnost mají i praxi vykonávající studenti a ostatní osoby, které obdrží speciální identifikační kartu.

 

  • Červeně označené identifikační  karty  - lékaři, farmaceuti, ostatní vysokoškoláci
  • Žlutě označené identifikační  karty  - nelékaři (sanitáři)
  • Modře označené identifikační  karty  - provozní a THP

Občerstvení:

V areálu je možnost občerstvení přímo u vchodu do areálu, v budově CH a v REHA café v Komplexním rehabilitačním centru. Na chodbách jsou také automaty na potraviny a pití.