Přeskočit na obsah

Jdu na návštěvu

Pokud přijedete osobním vozem, máte možnost zaparkovat na ploše pod budovou ředitelství a Nemocniční lékárny. Cena parkovného je za každou započatou hodinu 20 Kč. Parkovací automat je umístěný před lékárnou.

Do areálu je vjezd povolen, ale vzhledem k omezeným možnostem parkování vozidel, je vjezd povolen pouze vozidlům, která přivážejí nebo odvážejí imobilního pacienta. Po dobu 30 minut je vjezd bezplatný, po uplynutí této doby je účtována sazba 50 Kč za každou započatou hodinu. Zdravotně postižení občané mají povolen vjezd bezplatně.

Prosíme, vždy se při vjezdu do areálu hlaste na vrátnici.

Návštěvní doba:

  • Na lůžkových odděleních jsou návštěvy povoleny denně, nejvhodnější doba je od 13:00 do 20:00 hodin.
  • Porodnice – novorozenecké oddělení doporučuje návštěvy na pokoji od 13:00 do 18:00 hodin.
  • V Komplexním rehabilitačním centru jsou návštěvy povoleny až od 15:30 hodin, tedy po ukončení rehabilitačního plánu, do 18:00 hod., po 18. hodině po domluvě se sestrou
  • Dětské oddělení - návštěvy možné denně v doporučených hodinách 13:00 - 17:00 hod.
  • MOJIP - doporučené návštěvní hodiny denně 13.00 – 17.00 hod nebo dle dohody s ošetřujícím personálem.
  • Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče - doporučené návštěvní hodiny denně 13:00 – 18:00 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu.

V areálu je možnost občerstvení přímo u vchodu do areálu, v budově CH a v REHA café v Komplexním rehabilitačním centru.