Přeskočit na obsah

Kongresy, semináře, akce

Vybraná aktuální témata z gastroenterologie

Česká lékařská komora okresní sdružení Benešov Kancelář: Máchova 400, 256 01 Benešov                                              benesov@clkcr.cz a  …

8. 6. 2023, 15:30

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, školicí místnost budova N1

Novinky v doporučeních pro léčbu hypertenze z roku 2022. Vliv hypertenze na mozkové funkce

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORAO K R E S N Í S D R U Ž E N Í BE N E Š O V aNemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje P O Z V Á N K…

11. 5. 2023, 15:30

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov