Přeskočit na obsah

Klinická farmacie

Jsme tým klinických farmaceutů, kteří poskytují klinickofarmaceutickou péči spočívající v analýze podávaných léků u konkrétních pacientů na lůžkách i pro širokou veřejnost (ambulantní pacienti). V případě nálezů polékových problémů sami neměníme pacientům medikaci, ale naše závěry předáváme ošetřujícím/předepisujícím lékařům formou tzv. farmakoterapeutických doporučení. Vedle této činnosti existuje konsiliární služba klinické farmacie.


Kontakt a mapa

Vyhledávejte na mapě

vrátnice vrátnice
lékárna lékárna
pokladna pokladna
parkoviště parkoviště
poštovní schránka poštovní schránka
parkovací automat parkovací automat
kavárna kavárna
pohotovost pohotovost
ředitelství ředitelství
Pavilon A 1. patro

Pracoviště

Ambulance

Pavilon N (3. patro)

Ambulance pro lékové problémy 317 756 532
Po 7:00 - 14:00 pouze na objednání
Út 7:00 - 14:00 pouze na objednání
St 7:00 - 14:00 pouze na objednání
Čt 7:00 - 14:00 pouze na objednání
7:00 - 14:00 pouze na objednání

 V pátek ordinujeme v budově A, 1. patro

Více o pracovištiFotogalerie


VideogalerieDalší informace

Lůžková péče

 • Oddělení klinické farmacie, které organizačně spadá pod ředitelku pro léčebně preventivní péči, poskytuje systematickou i konsiliární klinickofarmaceutickou péči pro vybraná lůžková oddělení nemocnice. Cílem klinickofarmaceutické péče je pomáhat týmu lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotnického personálu maximalizovat účinnost a minimalizovat rizika spojená s léčbou léky. Náš tým tvoří celkem 3 farmaceuti se specializovanou odbornou způsobilostí v oboru klinická farmacie.

1. Systematická klinickofarmaceutická péče je komplexní analýza farmakoterapeutického režimu pacienta v lékařem „nevyžádaném“ módu, jejíž výstupem je písemné farmakoterapeutické doporučení, zpráva klinického farmaceuta pro ošetřujícího lékaře.

 • Mezi nejčastější výkony klinického farmaceuta patří odhalování a interpretace lékových interakcí, potenciálních lékových kontraindikací, úpravy dávek při snížené funkci eliminačních orgánů nebo dialýze, posuzování příčinné souvislosti podání léčiva s konkrétním zdravotním problémem pacienta atd.

2. Konsiliární klinickofarmaceutická péče zahrnuje lékařem nebo sestrou vyžádaný konzultační servis týkající se farmakoterapie a lékových problémů nejen v průběhu hospitalizace ale i v rámci poskytování ambulantních zdravotních služeb.

 • Dotazy lékařů se nejčastěji týkají optimalizace dávkování léčiv pří snížených funkcích jater nebo ledvin, interpretace nalezených plasmatických lékových hladin rizikových léčiv používaných k terapii závažných onemocnění (např. závažné infekce, stavy po transplantacích, epileptických záchvatech apod.).
 • Dotazy zdravotních sester se většinou týkají specifických způsobů podání léčiva (NGS, NJS, PEG), délek infuzí nebo infuzních inkompatibilit.
 • Konsiliární služba pro lékaře je na lince 8828. Tato linka je v provozu v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 a slouží zejména ke konzultacím týkajících se vyšetření plasmatických hladin léčiv, ale i jiných dotazů spojených s farmakoterapií.

3. Konsiliární servis terapeutického monitorování léčiv (TDM) je lékařem vyžádaná interpretace hladiny léčiva stanovená biochemickou laboratoří. Při tomto typu péče využíváme farmakokinetickou modelaci pomocí profesionálního software MWPharm, který nám umožňuje daleko lépe predikovat předpokládaný průběh lékové hladiny u konkrétního léčiva při jeho použití u rizikového pacienta, což umožňuje na míru pacientovi optimalizovat dávkování tohoto léčiva a tím zvyšovat jeho účinnost a bezpečnost.

V tomto případě je výstupem písemný „protokol o interpretaci lékové hladiny“, což je opět typ konsiliární zprávy klinického farmaceuta pro ošetřujícího lékaře/sestru zapsaná v nemocničním informačním systému.

Konsiliární služby pro lékaře NRS Benešov jsou k dispozici na lince 317 756 532 / zkrácená volb a 8828 (po-pá 7:30 - 15:30)

  

Ambulantní péče

1. Ambulance klinické farmacie pro veřejnost

 • Ambulance pro lékové problémy viz pracoviště

2. Ambulantní telefonní klinickofarmaceutický konsiliární servis pro ambulantní lékaře z Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, i z terénu

 • Pro ambulantní lékaře fungujeme v režimu lékového informačního střediska. Telefonické konzultace probíhají formou okamžité odpovědi klinického farmaceuta na konkrétní otázku lékaře, případně je dotaz zpracován a dodán lékaři s určitým časovým odstupem.
 • Dotazy tohoto typu jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, pouze potřebujeme IČZ dotazujícího se lékaře a číslo pojištěnce, kterého se farmakoterapie týká.
 • Kontakt pro lékaře k farmakologické konzultaci na lince: 317 756 532 / 317 756 111 a linka 8828 (po-pá 7:30 - 15:30)

3. Konsiliární služba terapeutického monitorování léčiv (TDM) pro ambulantní lékaře

 • Naše pracoviště nabízí služby interpretace výsledku lékové hladiny pro žádajícího ambulantního lékaře plně hrazené ze zdravotního pojištění pacienta.

  

       Servis TDM jsme schopni zajistit pro následující lékové hladiny:

 • Amikacin • Digoxin • Fenytoin • Gentamicin • Karbamazepin • Lamotrigin • Levetiracetam • Kyselina valproová • Lithium • Teofylin • Vankomycin
 • Po dohodě jsme schopni zajistit i modelování jiných léčiv. Pro farmakokinetické modelování používáme software MW Pharm.

       Nabízíme dva typy služeb:

  

       Kompletní zajištění biochemického vyšetření lékové hladiny včetně její farmakologické interpretace

 • Ošetřující ambulantní lékař odebere lékovou hladinu pacientovi a odešle vzorek spolu s vyplněnými oběma částmi žádanky (formulář žádanky naleznete níže) na centrální svozové místo vzorků v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov umístěné na příjmu oddělení mikrobiologie.
 • Vzorek je odeslán spolu se spodní částí žádanky do příslušné smluvní laboratoře a po vyhodnocení je výsledek lékové hladiny spolu s doporučením dalšího dávkovacího postupu sdělen zpět žádajícímu lékaři. Horní část žádanky zůstává na našem pracovišti pro účely kontroly zdravotní pojišťovnou (ZP).

 

      Samotná interpretace již vyšetřené lékové hladiny

 • Pokud žádající lékař již má výsledek lékové hladiny k dispozici ze své smluvní biochemické laboratoře, nabízí naše pracoviště pomoc se samotnou interpretací této hladiny podle farmakokinetického modelování s navržením dalšího postupu dávkování a naplánováním dalších kontrol. K tomuto stačí vyplnit pouze horní část žádanky, která poté zůstává na našem pracovišti pro účely kontroly ZP.

Kliničtí farmaceuti na oddělení klinické farmacie:

 

       PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D., vedoucí klinický farmaceut

       Mgr. Helena Šťastná Koblihová

       PharmDr. Lenka Dundelová

Odborné stáže v oboru klinická farmacie

Naše oddělení je akreditovaným pracovištěm II. typu pro specializační odbornou přípravu v oboru klinická farmacie dle posledního platného vzdělávacího programu (rozhodnutí o akreditaci). Umožňujeme odbornou přípravu prioritně postgraduálním farmaceutům, ale mohou u nás stážovat i pregraduální studenti farmacie. Podmínky pro konání odborných stáží včetně poplatků naleznete zde: stáže a praxe. Termíny stáží vypisujeme individuálně dle poptávky stážistů a provozně-personální situace na našem pracovišti. Pro bližší informace a dojednání termínů kontaktuje vedoucího pracoviště na emailové adrese: dalibor.cerny@hospital-bn.cz.