Přeskočit na obsah

Zdravotně sociální služby - sociální poradenství

Kontakty:

Bc. Petra Kratochvílová, DiS. – tel. 317 756 523, mob. 724 715 199
pavilon N, kancelář ve 3. patře

Bc. Helena Marečková Budějská, DiS. tel. 317 756 237, mob. 722 466 219
pavilon N, kancelář ve 3. patře

Bc. Ingrid Neradová, tel. 317 756 211, mob. 724 928 776
pavilon I, kancelář ve 2. patře

 

Zdravotně-sociální pracovník je v podstatě sociální pracovník ve zdravotnickém zařízení, který řeší nebo se podílí na řešení níže uvedené zdravotně-sociální problematiky. Zdravotně-sociální pracovník poskytuje pomoc pacientům všech věkových kategorií, kteří se pro nepříznivý zdravotní stav nebo špatné sociální zázemí dostali do situace, kterou nejsou schopni sami řešit. Cílem této služby je umožnit pacientům návrat do jejich přirozeného prostředí, poskytnout potřebné informace a podle možností konkrétní pomoc.

 

Pokud návrat pacienta do jeho přirozeného prostředí není z nějakého důvodu (zdravotního, socio-ekonomického, psychického, apod.) možný, zdravotně-sociální pracovník se snaží pro pacienta zprostředkovat následnou péči v odpovídajícím zdravotnickém nebo nezdravotnickém zařízení. Následnou péči pro pacienta zajišťuje zdravotně-sociální pracovník vždy v průběžné konzultaci a vzájemné spolupráci s ošetřujícím lékařem, zdravotní a rehabilitační sestrou jež mají pacienta pod dohledem. Zcela zásadní a nepostradatelná je spolupráce pacienta a jeho rodinných příslušníků se zdravotně sociálním pracovníkem.

Úřední hodiny pro veřejnost – sociální poradenství

pavilon I, 2. patro

tel.: 317 756 211

Po 13:00 – 17:00
Út 13:00 – 15:30
St 09:00 – 11:00 14:00 – 16:00
Čt 13:00 – 15:30
08:00 – 10:00

Hodiny mimo tento rozpis jsou vyhrazeny pouze pacientům jednotlivých oddělení

Prosíme, schůzky a vyzvedávání pozůstalostí objednávat předem telefonicky.

 

Vydávání pozůstalostí pouze ve středu 9:00 – 11:00, 14:00 – 16:00

Sociální pracovnice pro oddělení: ortopedie, chirurgie A, chirurgie B, gynekologicko-porodnické, dětské, ORL, ARO, následná rehabilitační péče

 • Bc. Petra Kratochvílová, DiS.
 • pavilon N, 3. patro
 • tel.: 317 756 523, mobil: 724 715 199
 • petra.kratochvilova@hospital-bn.cz
Poskytované služby:
 • informace k důchodům

 • práce s rodinnými příslušníky

 • zajišťování duchovní služby

 • spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS, …)

 • základní sociální poradenství

 • sociální poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním

 • ve spolupráci s lékaři pomoc při zajišťování poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky

 • úschova a evidence cenností

 

Sociální pracovnice pro oddělení: interna, MOJIP, neurologie, vydávání pozůstalostí

 • Bc. Ingrid Neradová
 • pavilon I, 2. patro
 • tel. 317 756 211, mob. 724 928 776
 • ingrid.neradova@hospital-bn.cz
Poskytované služby:
 • informace k důchodům

 • práce s rodinnými příslušníky

 • zajišťování duchovní služby

 • spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS, …)

 • základní sociální poradenství

 • sociální poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním

 • ve spolupráci s lékaři pomoc při zajišťování poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky

 • úschova a evidence cenností

 

Sociální pracovnice pro oddělení: dlouhodobé ošetřovatelské péče

 • Bc. Helena Marečková Budějská, DiS.
 • Pavilon N, 3. patro
 • Tel. 317 756 237, mob. 722 466 219
 • helena.mareckova@hospital-bn.cz
Poskytované služby:
 • informace k důchodům

 • práce s rodinnými příslušníky

 • zajišťování duchovní služby

 • spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS, …)

 • základní sociální poradenství

 • sociální poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním

 • úschova a evidence cenností

 

Hodiny pro veřejnost

Po 09:00 – 11:00 13:00 – 15:30
Út 13:00 – 15:30
St 09:00 – 11:00 13:00 – 17:00
Čt
09:00 – 11:00

Hodiny mimo tento rozpis jsou vyhrazeny pouze pacientům jednotlivých oddělení

Prosíme, schůzky objednávat předem telefonicky.

Další informace

Pacienti, kterým je pomoc nejčastěji poskytována, jsou klienti neschopní řešit své problémy z důvodů:
 • věku (ohrožené skupiny – hl. senioři, děti)

 • osamělost

 • dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocný

 • tělesný handicap (pohybový, smyslový, mentální, aj.),

 • psychická choroba,

 • demence,

 • závislosti (alkohol, drogy, hry…),

 • nezajištěné bydlení (osoby bez přístřeší),

 • hmotná nouze

Činnosti zdravotně-sociálního pracovníka:

 • Poskytuje základní sociální poradenství (v souvislosti s onemocněním nebo případných následků vzniklých z onemocnění).
 • Svou účastí na lékařských i ošetřovatelských vizitách provádí sociální prevenci zaměřenou na vyhledávání jedinců, kteří se ocitli nebo mohou ocitnout v nepříznivé sociální situaci.
 • Provádí sociální šetření u lůžka, a to především u pacientů, kteří jsou sociálně rizikoví, tzn. nemají domov, rodinu či blízkou osobu, která by se o ně postarala, jsou imobilní a nesoběstační.
 • Pomáhá zajišťovat následnou lůžkovou péči – zdravotní i sociální (léčebny, domovy seniorů, hospice, ústavy soc. péče, azylové domy…).
 • Pomáhá zajišťovat terénní služby (domácí pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence).
 • Ve spolupráci s lékaři pomáhá vyřizovat plné nebo částečné uhrazení zdravotně-kompenzačních pomůcek pojišťovnou.
 • Spolupracuje a je neustále v kontaktu se sociálními i zdravotními pracovníky jiných zařízení (městské či okresní úřady, domovy seniorů, nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných, rehabilitační ústavy, dětské domovy, hospice, ústavy soc. péče, azylové domy).
 • Zajišťuje sociálně právní záležitosti spojené s úmrtím pacienta (eviduje a uchovává v trezoru pozůstalosti po zemřelém, v případě osamělých pacientů.
 • zajišťuje a vyřizuje záležitosti v souvislosti s pohřbením, apod.).

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl