Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Stravovací provoz

Stravovací provoz kontakty

pavilon J, přízemí

Vedoucí stravovacího provozu:
Jarmila Turková tel.: 317 756 430

Zástupce vedoucí stravovacího provozu:
Simona Kleňhová,  317 756 430, e-mail simona.klenhova@hospital-bn.cz

Stravovací referent:
tel: 317 756 233 (objednávání obědů), v čase 10:45 – 13:00 na tel.: 317 756 441 (jídelna) 

Vedoucí nutriční terapeutka:
Bc. Martina Srbová tel: 317 756 431, mob. 723 388 137, e-mail: martina.srbova@hospital-bn.cz


Strava je pro pacienty i ostatní strávníky připravována v moderně zařízené kuchyni, jejíž kapacita je 1 500 jídel. V průměru se denně vaří cca 800 obědů pro pacienty, zaměstnance a cizí strávníky, 250 – 300 snídaní a 250 – 300 večeří pro pacienty.

Mimo celodenního stravování pro hospitalizované pacienty a obědů pro zaměstnance jsme schopni splnit požadavky přípravy obědů i pro jiné podniky a zařízení, event. zajistit i jejich rozvoz dle uzavřené smlouvy.

Aktuální jídelní lístek:

JL – 30.1. – 5.2.2023

JL pro nadstandardy 30.1.-5.2.2023

JL 6.2. – 12.2.2023

JL pro nadstandardy 6.2. – 12.2..2023