Stravovací provoz

Stravovací provoz kontakty

pavilon J, přízemí

Vedoucí stravovacího provozu:
Jarmila Turková (tel.: 317 756 430, e-mail: jarmila.turkova@hospital-bn.cz)

Vedoucí nutriční terapeutka:
Bc. Martina Srbová (tel: 317 756 431, mob. 723 388 137 e-mail: martina.srbova@hospital-bn.cz)


Strava je pro pacienty i ostatní strávníky připravována v moderně zařízené kuchyni, jejíž kapacita je 1 500 jídel. V průměru se denně vaří cca 800 obědů pro pacienty, zaměstnance a cizí strávníky, 300 – 350 snídaní a 300 – 350 večeří pro pacienty.

Mimo celodenního stravování pro hospitalizované pacienty a obědů pro zaměstnance jsme schopni splnit požadavky přípravy obědů i pro jiné podniky a zařízení, event. zajistit i jejich rozvoz dle uzavřené smlouvy.

Aktuální jídelní lístek:

JL – 17.6.- 23.6.2019

JL pro nadstandardy 17.6. – 23.6.2019

JL – 24.6. -30.6. 2019

JL pro nadstandardy 24.6. -30.6. 2019