Přeskočit na obsah

Návštěvní hodiny

Návštěvní hodiny jsou na všech odděleních povoleny denně, nejvhodnější doba je od 13:00 do 20:00 hodin, pokud neplatí zákaz návštěv z důvodu protiepidemiologických opatření. Po dohodě s vedoucím oddělení nebo s ošetřujícím lékařem mohou být uskutečněny individuální návštěvy dle zdravotního stavu pacienta.

 

Komplexní rehabilitační centrum - návštěvy jsou povoleny od 15:30 hod., tedy po ukončení rehabilitačního plánu, do 18:00 hod., po 18. hodině po domluvě se sestrou - kontakt 317 756 135.

Dětské oddělení - návštěvy možné denně v doporučených hodinách 13:00 - 17:00 hod.

 

Novorozenecké oddělení doporučuje návštěvy na pokoji od 13:00 do 18:00 hodin.

MOJIP - Doporučené návštěvní hodiny denně 13.00 – 17.00 hod nebo dle dohody s ošetřujícím personálem.

Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče - doporučené návštěvní hodiny denně 13:00 – 18:00 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu.