Přeskočit na obsah

Antibiotické středisko

Funkce Antibiotického střediska (AS): Antibiotická střediska mají především prokazovat získanou rezistenci u potenciálních agens infekcí, tj. provádět standardizovaný antibiogram. (Z toho, podle SW možností, plyne možnost sledování vývoje rezistence bakterií k antibiotikům.) Nejdůležitější funkcí AS je klinicko-mikrobiologická konzultace k diagnostice, léčbě a prevenci individuálního případu infekce nebo infekční komplikace. (Která je založena zejména na spolehlivém vyšetření antibiogramu předpokládaného zachyceného agens infekce.) Na základě laboratorních výsledků a klinicko-mikrobiologické konzultace povolují AS výdej a používání „vázaných antibiotik“, tj. poskytují službu „schválení vázaného antibiotika“.


Kontakt a mapa

Vyhledávejte na mapě

vrátnice vrátnice
lékárna lékárna
pokladna pokladna
parkoviště parkoviště
poštovní schránka poštovní schránka
parkovací automat parkovací automat
kavárna kavárna
pohotovost pohotovost
ředitelství ředitelství
Pavilon M přízemíDalší informace

Konzultanti Antibiotického střediska

Klientela OKM je toho času rozdělena mezi tři lékaře – konzultanty Antibiotického střediska takto:

Obracejte se, prosíme, přednostně na konzultanta svého oddělení (v zájmu kontinuity konzultací jednak v čase, ale také v zájmu kontinuity analytické práce se vzorky a konzultací, tj. kozultant zná osobně a aktuálně nálezy v zásadních klinických vzorcích konzultovaného pacienta. Podstatná je také motivace konzultanta k hledání skutečného agens infekce a k úspěšnému vedení ATB léčby. Konzultant by měl vědět koho pro koho vyšetřuje. Lze se domluvit na vhodném pravidelném či nepravidelném setkávání s konzultantem (například 1 týdně hlášení - vizita – rtg vizita). Osobní vztah motivuje a zefektivňuje komunikaci.)

  • MUDr. Marián Glasnák (v nepřítomnosti zastupuje MUDr. Štulík) ARO, chirurgie, ortopedie, rehabilitace.
  • Tel. 317 756 545 nebo 317 756 550

  • MUDr. Zdeňka Krobová (v nepřítomnosti zastupuje MUDr. Glasnák) Dětské, gynekologie, neurologie, ORL, extramurální zdravotnická zařízení (RÚ Kladruby, Gerimed Prčice apod.), komunita (praktičtí lékaři a ambulantní specialisté)
  • Tel. 317 756 456 nebo 317 756 550

  • MUDr. Jan Štulík (v nepřítomnosti zastupuje MUDr. Krobová) Interna (včetně všech ambulancí interních oborů), ODOP, dialýza.
  • Tel. 317 756 546 nebo 317 756 550

Podrobněji viz ke stažení