Přeskočit na obsah

Program prevence

Program prevence a podpory zdraví

 

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov poskytuje občanům preventivní, diagnostickou a léčebnou péči. Je jedním z důležitých poskytovatelů ambulantní a lůžkové péče ve Středočeském kraji a její úlohou je zajišťovat akutní, plánovanou a dlouhodobou péči. Zdravotnické zařízení, jako poskytovatel zdravotní péče občanům, má své nezastupitelné místo nejen v léčbě nemocí, ale také v primární, sekundární i terciální prevenci.

PV rámci primární prevence se lékař zajímá v zásadě o zdravé jedince a jejich společným zájmem je odhalení rizik, ohrožujících člověka na vývoji a zdraví.

  

Nezdravé životní návyky přispívají k výskytu nepřenosných nemocí a mohou tak přispívat ke vzniku rizik ohrožujících jedince do budoucna.

Nemocnice se v rámci primární prevence zaměřuje prostřednictvím Programu prevence a podpory zdraví na vyhledávání rizikových skupin pacientů, na odhalování rizik ovlivňujících a ohrožujících zdravotní stav obyvatelstva a případnou pomoc těm, kteří chtějí ovlivňovat svůj zdravotní stav a snižovat zdravotní rizika, kterými jsou svým životním stylem ohroženi a pomáhat v rozhodování těm, kteří nevědí, jak o své zdraví pečovat.

 

Program prevence a podpory zdraví v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově je zaměřen na aktuální problémové oblasti společnosti s ohledem na zdraví populace. Program prevence a podpory zdraví je zaměřen zejména na primární prevenci. Do oblasti sekundární a terciální prevence program prevence a podpory zdraví zasahuje pouze okrajově.

 

Program definuje aktivity vyvíjené na straně zdravotnického zařízení směrem k laické veřejnosti. Je rozdělen na dvě volně se prolínající části. Jedna část programu je realizována uvnitř zdravotnického zařízení směrem k pacientům, druhá část programu je orientována směrem ven z nemocnice pro širokou veřejnost, případně se zacílením ke konkrétní skupině.Mezi hlavní oblasti zájmu Programu prevence a podpory zdraví v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově patří zejména oblasti: kouření, nadváha, osteoporóza, pohyb, zdravý spánek, nemoci reprodukčních orgánů.

 

Nedílnou součástí programu je zdravotní program orientovaný na zaměstnavatele a podporu a péči o zdraví jejich zaměstnanců. Vedle základní zdravotní léčebné a preventivní péče dále nabízíme očkování proti hepatitidě (žloutence), meningokokovi, chřipce apod.

 

Další možností v rámci péče o vlastní zdraví nabízí nemocnice možnost definovaných vyšetření biologického materiálu.

V oblasti prevence dětských úrazů je realizován na základních školách projekt „S úrazy si nechci hrát, nejsem jejich kamarád“.

 

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl