Přeskočit na obsah

Prsní poradna

V mamologické poradně jsou prováděna preventivní vyšetření prsů, zajištění mamografického a ultrazvukového vyšetření prsů. Vyšetřovány a sledovány jsou klientky s podezřelým nálezem a s nezhoubnými onemocněními prsu – cystická mastopatie, záněty, mastodynie, fibroadenomy prsu a jiné. Pacientky s diagnostikovaným nádorovým (zhoubným) onemocněním prsu, podle nálezu a dohodě s pacientkou je stanoven a proveden nejvhodnější druh operačního výkonu.


Kontakt a mapa

Vyhledávejte na mapě

vrátnice vrátnice
lékárna lékárna
pokladna pokladna
parkoviště parkoviště
poštovní schránka poštovní schránka
parkovací automat parkovací automat
kavárna kavárna
pohotovost pohotovost
Pavilon CH přízemí

Ordinační hodiny

Út

9:30 - 11:30

11:00 - 12:00
Další informace

  • Během operace je prováděna detekce a vyšetření sentinelové uzliny. Po operačním výkonu jsou nadále klientky sledovány v poradně nebo jsou předány do péče onkologie.
  • Klientkám po operaci jsou zajištěny informační brožury a kompenzační pomůcky (epitézy).
  • Každý pacient musí být řádně objednán.
  • Objednávat se je možné pouze v době ordinačních hodin.
  • Lékařka je MUDr. Linda Cihelková.