Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Zákaz návštěv na lůžkových odděleních nadále platí

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV NADÁLE PLATÍ. Nemocnice se tak nebude řídit vládním usnesením č. 14 ze dne 7. 1. 2021, které připouští od 11. 1. 2021 návštěvy ve zdravotnických zařízeních za daných podmínek. „Na základě zralé úvahy, v situaci, kdy se epidemiologická situace nelepší a nemocnice jen díky skvělému a oddanému profesionálnímu personálu s vypětím sil, s pomocí armády a dobrovolníků pečuje o všechny příchozí a hospitalizované pacienty, zajišťuje PCR testování, Antigenní testování a očkování, není možné již více zatěžovat tento systém a riskovat zhoršení už tak krajně únosného stavu,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva. Nadále platí pouze návštěvy u terminálních stavů (po dohodě s ošetřujícím lékařem) a návštěvy na Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče, dále je možná přítomnost třetí osoby u porodu za jasně stanovených podmínek.