Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Provoz v nových ambulancích INTERNY zahájen

Od 3. 6. 2019 jsme zahájili provoz v nově zrekonstruovaných a zmodernizovaných interních ambulancích v přízemí interního pavilonu. Pacienti mají k dispozici novou pohodlnou čekárnu, využívají vyvolávací systém a prostory jsou klimatizované. Pacienti jsou tříděni dle triáže (závažnosti jejich stavu) s jasným a jednotným hodnocením. Zejména ve chvílích, kdy přijíždějí záchranky a je nahromaděno více pacientů, tento systém zabezpečí, že pacienti, kteří potřebují akutní péči, ji dostanou bez prodlevy. Sonografie prozatím zůstává ve 2. patře, o jejím přesunu do nových prostor budeme informovat.