Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Od 24. září 2020 platí zákaz návštěv na lůžkových odděleních

Od 24. 9. 2020 je na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje vydán zákaz návštěv u pacientů na lůžkových odděleních Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov.

Výjimka se uděluje v těchto případech:

  • přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení tehdy, je-li třetí osobou rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními osobami, třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, má tělesnou teplotu nedosahující 37°C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19 a používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)
  • návštěvy nezletilých pacientů
  • návštěvy pacientů s omezenou svéprávností
  • návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

Nařízení ředitele 18-2020 zákaz návštěv

 

Toto nařízení je platné od 24. 9. 2020 do odvolání