Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Krásné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v novém roce

„Zaměstnanci nemocnice  jsou  skvělý tým a za vše, co se nám podařilo v tomto roce jim upřímně děkuji!“

Nepatřím k lidem, kteří odcházejí od rozdělané práce, a tento rok ukázal, že k nim nepatří ani naši zaměstnanci, ba naopak, jsou to ,,srdcaři´´.

Letošní rok byl jaksi ,,zrychlený´´ plný nových zkušeností a přinesl jasně viditelné, někdy více a ihned, někdy z počátku méně úspěšné, avšak nevyhnutelné změny, které se promítly do chodu celé nemocnice. Na vlastní kůži je pocítil nejen personál nemocnice, ale často také samotní pacienti. Mnohdy není jednoduché prosadit některé projekty, ačkoliv je naprosto jednoznačné, že budou všem velmi prospěšné. Pramení to, myslím, z naší české povahy, která si mnohdy uvědomuje nutnost změny, avšak pevná vazba k zavedeným postupům a zvyklostem nás nijak závratně a bezmyšlenkovitě nežene do něčeho nového. Někdy je to dobře, a tak jsem stále raději, že žiji v Čechách. Benešovská nemocnice má štěstí, štěstí na lidi pracující v nemocnici a na jejich přístup, proto se jí i letos velmi dařilo. Všichni zaměstnanci velmi efektivně a mnohdy i nadšeně a trpělivě spolupracovali a podíleli se na obrovském množství projektů, které se v nemocnici podařilo ve velice krátké době úspěšně realizovat. Lidé si uvědomili, že je nezbytné investovat do budoucna, do projektů, které jsou zárukou potřebných, personálně udržitelných a rentabilních investic. A také do sebe, do vzdělávání a neustálého odborného růstu. Mnozí lidé dávali celý tento rok nemocnici o dost více, než byla jejich povinnost.

Dařilo se na poli medicínském, ošetřovatelském i v oblastech, které přímo s poskytováním zdravotní péče na první pohled nesouvisí, ale pro denní práci nás všech jsou nezbytné. Stavební firmy, které ze staré nemocnice dělají doslova před očima moderní nemocnici zaslouží velkou pochvalu a poděkování! Jsou precizní, ohleduplní a celý rok pracovali bez skluzu a s velkým ohledem na pacienty i personál.. Pro mne  je velmi důležitá spokojenost zaměstnanců, která generuje klid na jejich práci a kolektivní pohodu. Logicky následuje spokojenost pacientů s naší prací. To je to nejdůležitější, čeho si ceníme. Je to zpětná vazba, že vše, co děláme pro rozvoj nemocnice od rekonstrukcí budov, nové výstavby, vybavování nemocnice nejmodernějším zařízením, zavádění četných nových postupů a standardů v souladu s medicínou 21. století, důraz na bezpečnost, nebo vytváření příjemného prostředí – to vše má ohromný smysl. Čerstvou zprávou, ze které mám velikou radost, je, že jsme získali prvenství v průzkumu „Nemocnice ČR 2019“ ve Středočeském kraji jak u ambulantních, tak hospitalizovaných pacientů

Vážím si toho, že naši práci široká veřejnost cení a jsem hrdý na naše zaměstnance. Díky nám všem  se podařilo, že jsme stále modernější, finančně zdravá, personálně stabilní  a rozvíjející se krajská nemocnice. I proto je nám středočeský kraj nakloněn a významně nás podporuje.

Děkuji tedy za projevenou důvěru a poté co si alespoň trochu odpočineme o Vánocích v kruhu svých rodin bude mi ctí společně s Vámi  všemi pokračovat v posouvání nemocnice vpřed, mezi ta nejlepší zdravotnická zařízení v Čechách.

S přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha radostných dní v novém roce 2020

 

MUDr. Roman Mrva

předseda představenstva