Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Den otevřených dveří ORL „9. světový den poruch polykání“

Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. pořádá

u příležitosti 9. světového dne poruch polykání
9th World Swallowing Day vyhlášeným Evropskou společností pro poruchy polykání

Den otevřených dveří
v úterý 17. 12. 2019 od 8:00 do 14:30 hodin

Pokud máte potíže s polykáním, kašlete při jídle nebo pití, necíleně hubnete,
máte bolesti při polykání ať již následkem prodělané operace či z nejasných
příčin, nabízíme možnost vyšetření odborníky
Vyšetření proběhne na ORL ambulanci Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,
pavilon CH, přízemí vlevo.

Těšit se na Vás budou:
MUDr. Jaroslav Kraus, Ph.D., MBA, LL.M. – primář ORL oddělení
MUDr. Lucie Benešová – ORL lékař, vedoucí projektu
MUDr. Lucie Brnová – ORL lékař
MUDr. Zuzana Jeřábková – ORL lékař
MUDr. Veronika Vesecká – foniatr
PhDr. Šárka Veselá – klinický logoped