Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Odborná konference VNN 5. 11. 2019

 

Odborná konference VNN 5. 11. 2019

Postup při výskytu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí ve zdravotnickém zařízení

 

 

 

Tisková zpráva ZDE

 

O konferenci

V současné době, kdy po celém světě roste riziko šíření vysoce nakažlivých nemocí i do zemí nacházejících se mimo
oblast endemického výskytu nemoci, je nutné zabývat se otázkou, zda jsme na takovou mimořádnou událost dostatečně
připraveni. Důležitá je zejména připravenost zdravotnických pracovníků a souhra všech složek integrovaného záchranného
systému, které budou v případě výskytu vysoce nakažlivé nemoci aktivovány.

Cílem konference je rozšíření povědomí o vysoce nebezpečných nákazách, připomenutí nastavených postupů pro případ
jejich výskytu a zhodnocení dosavadních zkušeností v této oblasti. Svoji činnost při vzniku této mimořádné události budou
na konferenci prezentovat zástupci:

• Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje
• Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
• Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje
• Krajské hygienické stanice Středočeského kraje