Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Spektrum služeb

Nabízíme:

 • – komplexní poradenství v oblasti výživy
 • – odborné zhodnocení stravovacích zvyklostí
 • – individuální jídelní plány
 • – tělesnou analýzu na diagnostické váze InBody 270
 • – edukaci specifických diet podle druhu onemocnění (obezita, podvýživa, diabetes, nemoci žaludku, slinivky, střev, žlučníku, choroby srdečně-cévní)

 

Úvodní konzultace je obvykle zaměřena na získání informací o klientovi (zdravotní stav, rodinná anamnéza, pohybová aktivita, apod.). Součástí je i měření na osobní váze s tělesnou analýzou.

Zjišťována je hmotnost, bazální metabolismus, množství tuku a svalů a další nezbytné hodnoty. Všechny výsledky jsou s klientem probrány a navrženy změny ve stravování, eventuálně je vytvořen 7 denní individuální jídelní plán, který je předán při další návštěvě klienta. Při každé další kontrole se provede přeměření na osobní váze s tělesnou analýzou, rozbor jídelníčku a řešení chyb ve stravování dle potřeb klienta.

V případě vytvoření individuálního jídelního plánu klient zaplatí zálohu ve výši 50 % z ceny při vstupním vyšetření, zbylých 50 % pak při vyzvednutí svého plánu. Z důvodu velké náročnosti při vytváření individuálního plánu je záloha nevratná.
V případě zájmu o edukaci jsou klientovi podrobně vysvětleny všechny vhodné i nevhodné potraviny pro dané onemocnění, společně s předáním edukačního
materiálu.

Nová váha InBody 270 funguje od března 2019 a měří vše podstatné: 
 • – Množství tuku v těle
 • – Množství svalové tkáně
 • – Celkovou hmotnost
 • – Viscerální (útrobní) tuk
 • – Obvod pasu, boků, krku aj.
 • – Celková voda v organizmu
 • – VHR index, BMI index
 • – Bazální metabolismus
 • – Proteiny a minerální látky