Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Konsiliární služba TDM

Konsiliární služba terapeutického monitorování léčiv (TDM) pro ambulantní lékaře

 

Naše pracoviště nabízí služby interpretace výsledku lékové hladiny pro žádajícího ambulantního lékaře plně hrazené ze zdravotního pojištění pacienta.

Servis TDM jsme schopni zajistit pro následující lékové hladiny:

Amikacin • Digoxin • Fenytoin • Gentamicin • Karbamazepin • Lamotrigin • Levetiracetam • Kyselina valproová • Lithium • Teofylin • Vankomycin

Po dohodě jsme schopni zajistit i modelování jiných léčiv. Pro farmakokinetické modelování používáme software MW Pharm.

 

Nabízíme dva typy služeb:

  • – Kompletní zajištění biochemického vyšetření lékové hladiny včetně její farmakologické interpretace

Ošetřující ambulantní lékař odebere lékovou hladinu pacientovi a odešle vzorek spolu s vyplněnými oběma částmi žádanky (formulář žádanky naleznete níže) na centrální svozové místo vzorků v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov umístěné na příjmu oddělení mikrobiologie.

Vzorek je odeslán spolu se spodní částí žádanky do příslušné smluvní laboratoře a po vyhodnocení je výsledek lékové hladiny spolu s doporučením dalšího dávkovacího postupu sdělen zpět žádajícímu lékaři. Horní část žádanky zůstává na našem pracovišti pro účely kontroly zdravotní pojišťovnou (ZP).

 

  • – Samotná interpretace již vyšetřené lékové hladiny

Pokud žádající lékař již má výsledek lékové hladiny k dispozici ze své smluvní biochemické laboratoře, nabízí naše pracoviště pomoc se samotnou interpretací této hladiny podle farmakokinetického modelování s navržením dalšího postupu dávkování a naplánováním dalších kontrol.

K tomuto stačí vyplnit pouze horní část žádanky, která poté zůstává na našem pracovišti pro účely kontroly ZP.

 

Terapeutické monitorování léčiv- standardní lékařský postup