Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ambulance klinické logopedie

V Nemocnici Rudolfa a Stefanie funguje od 1. 2. 2019 nová zdravotnická odbornost – ambulance klinické logopedie. Provádí logopedickou edukaci a reedukaci, rehabilitaci, logopedickou diagnostiku, diferenciální diagnostiku, logopedickou prevenci a léčbu poruch a vad řeči, sluchu i hlasu a poruch polykání u dětí a dospělých. Spolupracujeme s oddělením ORL (flexibilní endoskopie polykacího aktu) a foniatrií (hlasové terapie).

PhDr. Šárka Bílá

 

Ambulance klinické logopedie kontakty

pavilon B, 3. patro

Ambulance pro dospělé pacienty PhDr. Šárka Bílá tel.: 777 263 486

Ambulance pro dětské pacienty Mgr. Dominika Petreková tel.: 731 867 633

Do ambulance je nutné se předem objednat.

 

Ordinační hodiny

Po7:30 - 16:30
Út7:30 - 16:30
St7:30 - 16:30
Čt7:30 - 16:30
7:30 - 16:30

 

Pracoviště poskytuje logopedickou péči dětem i dospělým s diagnózami:

 • Afázie – získaná porucha řečových schopností nejčastěji v důsledku cévní mozkové příhody, kraniotraumat nebo nádorových onemocnění. 
 • Vývojová a získaná dysartrie – porucha motorické realizace řeči. U dětí především plyne z vrozeného motorického postižení (nejčastěji DMO), u dospělých je nejčastěji následkem cévní mozkové příhody, kraniotraumatu nebo neurodegenerativních onemocnění.
 • Dysfagie (porucha polykání) – vyskytuje se v dětském i dospělém věku. u dětí potíže plynou z vrozeného většinou neurologického onemocnění (DMO, syndromové vady), u dospělých vznikají obtíže nejčastěji následkem cévní mozkové příhody, neurologických onemocnění nebo nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku.
 • Porucha komunikace při demenci 
 • Dyslálie – porucha výslovnosti jedné nebo více hlásek
 • Vývojová dysfázie – porucha všech rovin řeči a výrazně nerovnoměrný vývoj celé osobnosti dítěte.
 • Opožděný vývoj řeči 
 • Balbuties (koktavost)
 • Tumultus sermonis (breptavost)
 • Myofunkční porucha – nerovnováha obličejového svalstva.

 

Dále poskytujeme

Skupinová terapie pro pacienty s afázií

– pro dospělé pacienty s obtížemi v komunikaci následkem cévní mozkové příhody, kraniotraumatu nebo nádorového onemocnění

Skupinová terapie se zaměřuje na:

 • zlepšení výbavnosti slov, čtení, psaní
 • zlepšení funkcionální komunikace
 • trénink paměti
 • zlepšení konverzačních technik a sdílení zkušeností v rámci skupiny

 

Terapie probíhá každé pondělí od 14:00 hod. do 15:00 hod.

Přihlašování na tel.: 777 263 486


Rozvoj jazykových schopností podle Elkonina

– skupinový program pro děti v předškolním věku, pro děti s odkladem školní docházky, pro děti s vývojovou dysfázií a jinými obtížemi řečových dovedností. Tato metodika připravuje děti na čtení, zlepšuje jazykové dovednosti a fonematické uvědomování. Metodika má 33 lekcí v trvání 45 min.

Na program je nutné se předem přihlásit, podmínkou je přihlášení min. 5 dětí.

Program probíhá každou středu od 15: 30 hod. do 16:15 hod.

Cena za lekci je 200 Kč, celý program 6 600 Kč, lze hradit ve 3 částech.

 

Odkazy

Ceník nemocnice