Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Ambulance klinické logopedie

V Nemocnici Rudolfa a Stefanie funguje od 1. 2. 2019 nová zdravotnická odbornost – ambulance klinické logopedie. Provádí logopedickou edukaci a reedukaci, rehabilitaci, logopedickou diagnostiku, diferenciální diagnostiku, logopedickou prevenci a léčbu poruch a vad řeči, sluchu i hlasu a poruch polykání u dětí a dospělých. Spolupracujeme s oddělením ORL (flexibilní endoskopie polykacího aktu) a foniatrií (hlasové terapie).

PhDr. Šárka Veselá

 

Ambulance klinické logopedie kontakty

pavilon B, 3. patro

tel.: 777 263 486

PhDr. Šárka Veselá

Do ambulance je nutné se předem objednat.

 

Ordinační hodiny

Po8:00 - 17:00
Út8:00 - 17:00
St---
Čt8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
Aktuálně – dovolená KLINICKÁ LOGOPEDIE od 29. 5. do 11. 6. 2020 uzavřena. Děkujeme za pochopení

 

Pracoviště poskytuje logopedickou péči dětem i dospělým s diagnózami:

 • Dyslalie (vady výslovnosti hlásek)
 • Opožděný vývoj řeči (OVŘ)
 • Vývojová dysfázie
 • Dysartrie
 • Balbuties (koktavost)
 • Tumultus sermonis (rychlé tempo řeči)
 • Huhňavost (rhinolalie)
 • Mutismus (nemluvnost)
 • Specifické poruchy učení (SPU)
 • Palatolálie (vady řeči při rozštěpových vadách)
 • Afázie (ztráta vyvinuté řeči)
 • Sluchové vady
 • Symptomatické poruchy řeči
 • Dysfagie (poruchy polykání)

 

Ceník nemocnice