Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Nový perimetr urychlí vyšetření očí

Vedení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov modernizovalo v roce 2018 vybavení na mnoha odděleních nemocnice a například oční oddělení nyní využívá zcela nový přístroj – automatický perimetr, který používají lékaři k vyšetření zorného pole pacienta.

Automatický perimetr je diagnostický nástroj určený k vyšetření zorného pole. Používá se ke včasnému odhalení glaukomu (zeleného zákalu), katarakty (šedého zákalu), neurologických poruch, diplopie, onemocnění sítnice, včetně makulární degenerace.

Vyšetření zorného pole je prováděno pomocí techniky statické perimetrie, při které se stimuly promítají na vnitřní povrch polokoule. Stimuly jsou generovány mnohačetnými LED diodami umístěnými v okolí zadní stěny polokoule. Stimuly v různých stupních jasu jsou pak promítány pacientovi. Během vyšetření zorného pole by se měl pacient upřeně dívat na fixační bod. Ve chvíli, kdy zahlédne stimulační bod, musí reagovat stisknutím tlačítka.

Modernější modelová řada perimetru přináší několik vylepšení jako digitální algoritmy, které slouží k odhalení jakýchkoliv vad zorného pole. Také čas vystavení stimulu je automaticky přizpůsobený reakčnímu času pacienta a tím se zkracuje čas vyšetření a zlepšuje se zkušenost pacienta z průběhu vyšetření. Software obsahuje hlasové pokyny usnadňující pacientovi a obsluhujícímu personálu práci s tímto nástrojem. Vylepšením je i automatická úprava osvětlení vnitřní části polokoule vzhledem k okolním světelným podmínkám. Výhodou je i zaznamenávání předběžných výsledků vyšetření s možností pozdějšího pokračování ve vyšetření s dosavadními výsledky.