Další zprávy

Vyjádření ředitele k úmrtí novorozence z LEDNA 2017- médii nyní velmi diskutované

11.9.2017

Hluboce nás mrzí skutečnost, že v lednu roku 2017 nastalo v naší nemocnici úmrtí novorozence. Vzhledem k tomu, že úmrtí nastalo ve zdravotnickém zařízení, a nebylo možné ihned určit příčinu, úmrtí, nemocnice postupovala zcela podle zákona ...

... a celou věc nahlásila a postoupila k šetření policii.

V současné době, podle informací, které máme dostupné, stále probíhá vyšetřování tohoto případu, a proto nelze předjímat či jakkoliv spekulovat o příčinách úmrtí.

Dokud nebude vyšetřování uzavřeno, nebudeme se k této záležitosti jakkoliv vyjadřovat, protože to již přísluší pouze policii.

Naše nemocnice samozřejmě poskytla a poskytne i nadále v případě potřeby veškeré podklady a součinnost policii a dalším orgánům činným v této záležitosti.

K náhlému, nečekanému a nevysvětlenému úmrtí novorozence dochází v medicíně naštěstí velmi zřídka, ale stává se i v těch nejspecializovanějších porodnických a neonatologických centrech. Je to vždy velmi citlivá a smutná záležitost, která se velmi hluboce dotýká všech zúčastněných.

Věřte proto, že vedení nemocnice, primáři, vyšetřovatelé policie i soudní znalci udělají vše, aby pokud možno našli pravou příčinu této bolestivé mimořádné události.

Nechceme spekulovat o tom, proč média rozehrávají tuto informaci s takovým časovým odstupem, vyvolávají bouřlivé, diskuse na sociálních sítích se všemi dopady na rodinu, personál a nemocnici jako takovou.

Soucítíme s rodinou a uděláme všechno proto, aby byl tento případ řádně prošetřen a uzavřen.

V Benešově dne 8. září 2017
MUDr. Roman Mrva
ředitel

Dolní navigace