Management nemocnice

MUDr. Roman Mrva

- ředitel

tel.: 317 756 351

e-mail: roman.mrva@hospital-bn.cz

Lenka Kubešová
- asistentka ředitele

tel.: 317 756 351
e-mail: lenka.kubesova@hospital-bn.cz

Dominika Čechová

- asistentka ředitele

tel.: 317 756 442
e-mail: dominika.cechova@hospital-bn.cz

MUDr. Roman Mrva

MUDr. Josef Stibor

- náměstek pro léčebně preventivní péči

tel.: 317 756 371
e-mail: josef.stibor@hospital-bn.cz

Mgr. Bc. Marie Brilová, MBA

- náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

tel.: 317 756 347
e-mail: marie.brilova@hospital-bn.cz

Alena Chaloupková

- asistentka náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

- asistentka náměstka pro léčebně preventivní péči

tel.: 317 756 371
e-mail: alena.chaloupkova@hospital-bn.cz

Mgr. Bc. Marie Brilová, MBA

Ing. Filip Zítko

- ekonomický náměstek
tel.: 317 756 201
e-mail: filip.zitko@hospital-bn.cz

Ing. Filip Zítko

Mgr. Jan Kolbaba

- technicko-provozní náměstek,
referent vnitřního auditu a metodik
tel.: 317 756 357
e-mail: jan.kolbaba@hospital-bn.cz

Bc. Jan Kolbaba

Bc. Dagmar Malá

- vedoucí úseku vnitřních a vnějších věcí

tel.: 317 756 322

e-mail: dagmar.mala@hospital-bn.cz

Bc. Dagmar Malá

Ing. Miroslav Kolanda

- vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů

tel.: 317 756 365

e-mail: miroslav.kolanda@hospital-bn.cz

Ing. Miroslav Kolanda

Dolní navigace