Péče o válečné veterány

Cílem programu zaměřeného na péči o válečné veterány je poskytnout komplexní zdravotní služby vybrané skupině lidí (válečným veteránům), a zlepšit tak zdravotní péči o dotčené osoby v lokalitě Benešov a okolí. Výhodou projektu je nejenom komplexnost nabízených služeb, ale také jejich provázanost a dostupnost.

odznak

V rámci programu jsou veteránům k dispozici 3 balíčky zdravotnických služeb (1 základní a 2 nadstavbové), které na sebe navzájem navazují. V kontextu komplexní péče je věnována pozornost především kardiovaskulárnímu systému, centrálnímu nervovému systému, pohybovému a smyslovému aparátu. 

Při prvním kontaktu s nemocnicí podstoupí pacient základní vyšetření, díky kterému lékař zhodnotí zdravotní stav pacienta a doporučí další postup či vyšetření v rámci ambulantního traktu nemocnice. Pacient již při prvním kontaktu obdrží žádanky na navazující vyšetření v rámci základního balíčku a je na ně objednán.

Projekt zdravotní péče pro válečné veterány využívá již existujících zdravotních služeb vhodných pro veterány. Jedná se v podstatě o využití stávajících zdrojů a jejich nabídce v přijatelné podobě, která šetří čas lékařů i pacientů a zaručuje komfortní, komplexní a provázanou zdravotní péči.

Kontakt:

Jana Česká - zdravotní sestra a koordinátorka péče o válečné veterány
tel.: 317 756 541
e-mail: zavodni.ordinace@hospital-bn.cz
Dolní navigace