Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Transfuzní služba

Aktuálně

Spustili jsme on-line objednávkový systém:

Vážení dárci, od dubna 2021 začínáme s novým on-line objednávkovým systémem WebDonor. Pro jeho využívání potřebujete přihlašovací údaje a heslo, které získáte na našem transfuzním oddělení při darování krve nebo každý všední den od 6 do 14 hodin. Poté se můžete zaregistrovat k odběru sami z pohodlí  domova. Nadále ještě platí objednávání přes e-mail nebo telefonicky.

Návod objednávkový systém pro dárce


Dne 1. 3. 2021
Vážení dárci krve, vzhledem k současným pandemickým opatřením (uzavření školských zařízení), která se dotýkají personálně našeho oddělení, odebíráme nyní pouze ty dárce, jež jsou objednaní. Objednané dárce vybíráme podle stavu našich krevních zásob, tedy podle krevních skupin. Děkujeme za pochopení.


Přečtěte si, důležité:


Kontakt pro objednávání: e-mail darci.krve@hospital-bn.cz, mobil 702 123 192 

Před odběrem krve musí každý dárce vyplnit dotazník, který je ke stažení zde: Předodběrový dotazník

Přečtete si Poučení dárce krve


O oddělení

Transfúzní oddělení vykazuje nadregionální působnost. Zajišťuje odběry dárců a následné zpracování krve, provádí veškeré předepsané testy spojené s bezpečností transfúzních přípravků pro okresy Benešov a Příbram. Pracoviště má na základě inspekce SÚKL povolení k výrobě léčiv.

Bezpříspěvkovým dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 – 65 let. Nemusí být občanem ČR, ale musí mít dlouhodobý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění a musí s ním být dobrá komunikace v češtině.

O způsobilosti k dárcovství rozhoduje lékař, který se řídí směrnicemi EU. Minimální odstup mezi odběry musí činit alespoň 10 týdnů.

Pracoviště provádí autologní odběry krve (tzv. autotransfuze), to znamená odběr krve pro vlastní potřebu pacienta (na doporučení ošetřujícího lékaře) před plánovaným operačním výkonem. Tento odběr je nutno objednat – osobně nebo telefonicky 317 756 494 nebo 317 756 472.

Doporučení pro klienty před autotransfuzí:

  • – V den odběru se lehce nasnídat – nehladovět!
  • – Pokud užíváte pravidelně léky ranní dávku není nutno vynechávat.
  • – S sebou si přineste 0,5 l tekutiny.

 

Pavilon C

tel.: 317 756 472

Odběrové hodiny

Po
Út 06:00 – 08:30 počet odebraných dárců se bude regulovat podle potřeb nemocnice
St 06:00 – 08:30 počet odebraných dárců se bude regulovat podle potřeb nemocnice
Čt 06:00 – 08:30 pouze objednané AUTOTRANSFUZE
—-