Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Transfuzní služba