Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Transfuzní služba

Aktuálně

Přečtěte si, důležité: Covid-19 a darování krve

Informace o darování rekonvalescentní plasmy: Info Covid Plasma Dárci


VÁŽENÍ DÁRCI KRVE, prosíme, abyste se objednávali předem, termín si vzájemně potvrdíme! Preferujeme e-mailovou komunikaci. PROSÍME ZÁROVEŇ, ABYSTE NÁM DALI VČAS VĚDĚT, POKUD SE Z NĚJAKÉHO DŮVODU NEMŮŽETE DOSTAVIT V OBJEDNANÝ TERMÍN. My pak můžeme vzít další dárce. A také prosíme –  ZVEDEJTE NÁM TELEFON (pokud potřebujeme Vaši krevní skupinu, telefonujeme Vám). Děkujeme.

 

Kontakt pro objednávání: e-mail darci.krve@hospital-bn.cz, mobil 702 123 192 

 

Před odběrem krve musí každý dárce vyplnit dotazník, který je ke stažení zde: Předodběrový dotazník

Přečtete si Poučení dárce krve


O oddělení

Transfúzní oddělení vykazuje nadregionální působnost. Zajišťuje odběry dárců a následné zpracování krve, provádí veškeré předepsané testy spojené s bezpečností transfúzních přípravků pro okresy Benešov a Příbram. Pracoviště má na základě inspekce SÚKL povolení k výrobě léčiv.

Bezpříspěvkovým dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 – 65 let. Nemusí být občanem ČR, ale musí mít dlouhodobý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění a musí s ním být dobrá komunikace v češtině.

O způsobilosti k dárcovství rozhoduje lékař, který se řídí směrnicemi EU. Minimální odstup mezi odběry musí činit alespoň 10 týdnů.

Pracoviště provádí autologní odběry krve (tzv. autotransfuze), to znamená odběr krve pro vlastní potřebu pacienta (na doporučení ošetřujícího lékaře) před plánovaným operačním výkonem. Tento odběr je nutno objednat – osobně nebo telefonicky 317 756 494 nebo 317 756 472.

Doporučení pro klienty před autotransfuzí:

  • – V den odběru se lehce nasnídat – nehladovět!
  • – Pokud užíváte pravidelně léky ranní dávku není nutno vynechávat.
  • – S sebou si přineste 0,5 l tekutiny.

pavilon C

tel.: 317 756 472

Odběrové hodiny

Po
Út 06:00 – 08:30 počet odebraných dárců se bude regulovat podle potřeb nemocnice
St 06:00 – 08:30 počet odebraných dárců se bude regulovat podle potřeb nemocnice
Čt 06:00 – 08:30 pouze objednané AUTOTRANSFUZE
—-