Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Transfuzní služba

Transfuzní stanice ještě není plně funkční, a tak nemůže přijmout dárce 28. a 29. 1. 2020. Děkujeme za pochopení.

Kontakt: Jiřina Kloudová 317 756 494 nebo e-mail jirina.kloudova@hospital-bn.cz


Transfúzní oddělení vykazuje nadregionální působnost. Zajišťuje odběry dárců a následné zpracování krve, provádí veškeré předepsané testy spojené s bezpečností transfúzních přípravků pro okresy Benešov a Příbram. Pracoviště má na základě inspekce SÚKL povolení k výrobě léčiv.

Bezpříspěvkovým dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku 18 – 65 let. Nemusí být občanem ČR, ale musí mít dlouhodobý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění a musí s ním být dobrá komunikace v češtině.

O způsobilosti k dárcovství rozhoduje lékař, který se řídí směrnicemi EU. Minimální odstup mezi odběry musí činit alespoň 10 týdnů.

Pracoviště provádí autologní odběry krve (tzv. autotransfuze), to znamená odběr krve pro vlastní potřebu pacienta (na doporučení ošetřujícího lékaře) před plánovaným operačním výkonem. Tento odběr je nutno objednat – osobně nebo telefonicky 317 756 494 nebo 317 756 472.

Doporučení pro klienty před autotransfuzí:

  • – V den odběru se lehce nasnídat – nehladovět!
  • – Pokud užíváte pravidelně léky ranní dávku není nutno vynechávat.
  • – S sebou si přineste 0,5 l tekutiny.

pavilon C

tel.: 317 756 472

Odběrové hodiny

Po
Út 06:00 – 08:30 počet odebraných dárců se bude regulovat podle potřeb nemocnice
St 06:00 – 08:30 počet odebraných dárců se bude regulovat podle potřeb nemocnice
Čt 06:00 – 07:30 pouze objednané AUTOTRANSFUZE
—-