Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Sen se stal skutečností. Komplexní rehabilitační centrum je dokončeno

V areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje se v pátek 18. září 2020 slavnostně otevřel zcela nový pavilon, který je zaměřen na komplexní rehabilitační péči.

Akce se zúčastnila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, ministryně financí Alena Schillerová a další významné osobnosti, současní a bývalí zaměstnanci. „Jde o jednu z nejvýznamnějších investic, kterou v letošním roce v našich zdravotnických zařízeních Středočeský kraj realizuje. Díky takovým investicím může Nemocnice Rudolfa a Stefanie svým pacientům zajistit kvalitní péči v moderních prostorách s kvalitním přístrojovým vybavením, a o to nám jde,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která zároveň připomněla, že do oblastních nemocnic kraj za poslední čtyři roky investoval celkem 3 miliardy korun.

Výstavba Komplexního rehabilitačního centra začala na jaře roku 2019 a trvala pouhých 15 měsíců. „I přes všechny nepřízně, které velmi významně ovlivňují společenský život na celé planetě, a přímo se dotýkají každého z nás, se podařilo v termínu, bez navýšení rozpočtované ceny dokončit a slavnostně otevřít Komplexní rehabilitační centrum. Chtěl bych za to všem poděkovat,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva, který při slavnostním okamžiku připomněl primáře MUDr. Jiřího Vrabce, zakladatele ortopedie a rehabilitační medicíny v benešovské nemocnici. „Bohužel se tohoto okamžiku nedožil, ale zajisté by měl ohromnou radost z toho, že benešovská ortopedie a rehabilitační medicína má vynikající pověst a stále se rozvíjí,“ řekl MUDr. Roman Mrva.

Komplexní rehabilitační centrum sloučilo pod jednu střechu ambulantní část a lůžkové oddělení akutní i následné rehabilitace, které fungovaly každé v jiném pavilonu a kvůli tomu museli zaměstnanci několikrát denně přebíhat z jedné budovy do druhé. Nyní budou moci lépe organizovat práci a více využívat moderní přístroje. Především se však podařilo navýšit kapacitu oddělení, a to až na čtyřicet lůžek.

Rehabilitace ale také získala více prostoru pro tělocvičnu, vodoléčbu a nové procedury. Klienti budou nově využívat bazén, vířivky, saunu, parní lázně či Kneippův chodník. Velkým přínosem je i vznik kavárny v přízemí, která v areálu nemocnice léta chyběla.

„Jsme velmi rádi, že jsme již od začátku měli možnost zasahovat zásadně do plánů pavilonu. Měli jsme představu, jak by takové komplexní rehabilitační centrum mohlo fungovat, co z našeho pohledu potřebujeme a co bychom měli z hlediska rehabilitace rozvíjet, a musím říci, že absolutní většinu našich myšlenek a přání se podařilo do projektu zakomponovat,“ uvedla primářka oddělení rehabilitace MUDr. Marie Mrvová.

Budova navržená Ing. architektem Zbyňkem Skalou je jedinečná, perfektně zakomponovaná do okolí, citlivě zasazená do svahu a s přírodními prvky kolem. Interiérem pavilonu prochází světelná šachta, která navozuje dojem chůze po soutěsce ve skalách. Propojuje a zároveň prosvětluje jednotlivá patra – ambulance i lůžkovou část.

Rehabilitační oddělení se již postupně do pavilonu stěhuje, péče v novém prostředí začne fungovat od 1. října 2020. Náklady na stavbu byly vyčísleny na 230 milionů korun, částkou 227 milionů korun přispěl Středočeský kraj jako jediný akcionář.

Při příležitosti slavnostního otevírání   Komplexního rehabilitačního centra bylo poklepáno na základní kámen nového pavilonu Centrálního příjmu. Součástí výstavby bude kromě samotného centrálního příjmu také dostavba chirurgického pavilonu, vybudování multioborové jednotky intenzivní péče chirurgických oborů, rozšíření stávající spánkové laboratoře na 5 lůžek, propojení chirurgického pavilonu s interním do multibloku s přidanou hodnotou centrální kartotéky a recepce, v budově uprostřed spojovacího koridoru, nad kterou bude lékařská a pacientská knihovna, a také zde vznikne konferenční místnost.

Předpokládané celkové náklady (stavba a vybavení) jsou 587 milionů korun, při čemž v první fázi schválilo středočeské zastupitelstvo benešovské nemocnici částku 250 milionů korun z Evropské investiční banky (EIB). Zbývající částka se bude hradit z dalších dotačních programů, včetně EIB. Tento projekt je připravován v režimu DESIGN & BUILD, což je postup, který je preferovaný dotačními institucemi a pro nějž je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání účel, standardy a rozsah plnění. Dalšími ohromnými výhodami tohoto postupu výstavby je snížení nákladů uzavřením jedné smlouvy na dílo jako celek, úspora času na projekt, přípravu a realizaci stavby v přímém vztahu objednatele a jediného generálního dodavatele pro projekční, inženýrskou a realizační fázi.

 

Fakta o Komplexním rehabilitačním centru:

Termín zahájení: červen 2019

Termín dokončení: září 2020

Celková cena: 230 mil. Kč vč. DPH

Hlavní architekt: Ing. Arch. Zbyněk Skala

Projektant: Technico Opava s. r. o

Zhotovitel: BDS Benešov s.r.o., vedoucí společník ve společnosti s ABP Holding, a. s., LAROS s. r. o.