Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Modernizace nemocničního informačního systému a systému pro ukládání obrazové dokumentace přinese větší komfort pro pacienty i zdravotníky

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje právě modernizovala nemocniční informační systém (NIS) a systém pro ukládání obrazové dokumentace (PACS).

Jde o velmi důležitý krok ve zvýšení efektivity a zdravotní péče v nemocnici. Nový NIS je systém pro vedení a sdílení lékařské a sesterské dokumentace a je především efektivnější a jako kompaktní celek poskytuje navíc mnoho dalších modulů, jako je například portál pacienta pro komunikaci s pacientem, sdílení zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zřízeními na území Středočeského kraje, a tím zajištění efektivnějšího sdílení dat o pacientech mezi zapojenými zdravotnickými zařízeními a složkami IZS.

Nový systém přináší i další funkcionality jako jsou například kontrolní mechanismy zajištující bezpečnost pacientů, nebo případné propojení na portály veřejné správy například OSSZ (e-neschopenka) a SÚKL (e-recept), napojení na portály zdravotních pojišťoven a statistických hlášení pro online vykazování.  Tímto novým systémem dojde k nahrazení i některých provozních i lékařských aplikací, které doposud stály mimo nemocniční informační systém.

V případě nového systému pro ukládání elektronické obrazové dokumentace PACS, jde o modernizaci stávajícího systému, kterému již končí softwarová a servisní podpora a tudíž nebude dále rozvíjen. Nový systém zaručuje velké zajištění bezpečnosti dat pacientů a navíc větší komfort pro práci uživatelů systému. Součástí výměny tohoto systému je i modernizace přenosu dat směrem k praktickým lékařům, odborným lékařům a složkám IZS.

Nové systémy začínají pracovat tento týden. Nemocnice na ně získala evropské dotace i příspěvek ze Středočeského kraje. Příprava přechodu na nový NIS, od sepsání požadavků pro zadávací dokumentaci až po vlastní realizaci, trvala více než rok, a kromě technického vybavení, se musely proškolit stovky zaměstnanců. „Jde o zásadní změnu, která se dotkla všech lékařů, zdravotních sester, a i pacientů. Představovala spousta práce, příprav a vlastní realizace. Díky dobré práci a trpělivé součinnosti personálu nemocnice, lékařů, zdravotních sester, našich pracovníků IT a pracovníků dodavatelských firem Arbes, STAPRO a ICZ, a v neposlední řadě i shovívavosti pacientů při jeho zavádění, vše dobře dopadlo. Chtěl by za to všem zmiňovaným velmi poděkovat,“ uvedl MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva a ředitel nemocnice.

Projekt spolufinancovala Evropská unie a také Středočeský kraj jako majoritní vlastník Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Náklady na nový NIS představují necelých 30 milionů korun, z toho 85% pokryje Evropská unie z Integrovaného regionálního operačního programu a 15 procenty se podílí Středočeský kraj. Náklady na nový PACS jsou necelých 6 milionů Kč z toho 85% pokryje Evropská unie z Integrovaného regionálního operačního programu a 15 procenty se podílí Středočeský kraj.

„Jsme rádi, že můžeme finančně podpořit takové smysluplné projekty, jako jsou tyto v benešovské nemocnici. Děkuji všem, kteří se na tomto složitém úkolu podíleli, a především personálu a managementu nemocnice. Modernizace a elektronizace stávajících systémů je nutná, a to především z pohledu větší bezpečnosti uložených informací a komfortu práce s nimi. V neposlední řadě to poznají i pacienti, třeba i zkrácením čekacích dob nebo lepšího komfortu objednávání,“ dodává radní pro zdravotnictví Středočeského kraje JUDr. Robert Bezděk.

 „Velmi důležitou výhodou z pohledu pacientů je například zavedení služby pro pacienty umožňující jejich objednávání na vyšetření. Tím se zlepší možnosti plánovací jak na straně našich lékařů, tak pacientů,“ potvrzuje MUDr. Roman Mrva.

Podle vedení nemocnice byla modernizace systému velmi potřeba. „Nový nemocniční informační systém řešíme zhruba pět let. Tehdy jsme si udělali průzkum mezi zdravotníky a lékaři a vyplynulo z něj, že se stávajícím systémem nejsou spokojeni, není schopen reagovat na jejich požadavky, byla i špatná podpora, absence rozvoje. Zavedení nového systému představuje milionové náklady, které by si nemocnice nemohla dovolit, a tak jsme rádi, že jsme mohli využít evropské dotace a děkujeme Středočeskému kraji za pomoc při spolufinancování,“ sdělil finanční ředitel nemocnice Ing. Martin Vilímek.