Přeskočit na obsah

Vyšetření OCT

Co je OCT?

Optická koherentní tomografie (OCT) představuje jednu z nejmodernějších a vysoce přínosných vyšetřovacích zobrazovacích metod pro detailní vyšetření zadních a předních struktur oka (sítnice, optický nerv, rohovka).

Výsledkem vyšetření pomocí speciálního optického OCT přístroje jsou obrazové OCT tomogramy – řezy strukturou oka, obdobné jako například u vyšetření klasickým ultrazvukem, počítačovou tomografií (CT) či magnetickou rezonancí. Oproti tomu však OCT přístroj dosahuje vysokého prostorového rozlišení detailů tkáně cca 10x až 20x méně, než je průměr lidského vlasu. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem lidského oka se metoda OCT hodí právě pro včasnou diagnostiku v očním lékařství.

                                                                                                                                                                         

Jak mi může vyšetření na OCT pomoci?

Lékař může díky výsledkům vyšetřeni na OCT daleko dříve a přesněji diagnostikovat některá onemocnění oka a monitorovat průběh léčby či terapeutického zákroku. Pokud podstoupíte vyšetření na OCT včas, zvýšíte tím šanci na úspěšnost případné léčby a minimalizujete riziko vnějších projevů onemocnění.

 

Jak probíhá OCT vyšetření v praxi?

Celé vyšetření je zcela bezbolestné bez kontaktu s okem a trvá několik málo minut vsedě s podpěrou brady a čela. Samotný přístroj vysílá na oko pouze slabé a zdravotně nezávadné světelné paprsky. Samotné vyšetřeni od Vás vyžaduje jistou míru spolupráce spočívající ve sledování fixačního bodu a omezeni pohybů oka. Během vyšetřeni můžete mrkat dle pokynů vyšetřujícího lékaře. Toto vyšetřeni lze bez jakýchkoliv komplikací opakovat, což je zvláště výhodné při dlouhodobém sledování Vašeho zdravotního stavu.

 

Kdy je pro mě OCT vyšetření vhodné?

Možnost OCT vyšetřeni konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Vyšetřeni se využívá u různých typů onemocnění, např. věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD), diabetická retinopatie, další sítnicová onemocnění, glaukom (zelený zakal), vyšetření zrakového nervu či onemocnění rohovky, duhovky a komorového úhlu přední části oka.

 

Objednání a úhrada vyšetření

Na vyšetření se můžete po dohodě s Vaším očním lékařem objednat na našem pracovišti. Vyšetření OCT není v současné době hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Cena se pohybuje v řádu několika stovek korun v závislosti na rozsahu vyšetření viz ceník. Některé zdravotní pojišťovny na toto vyšetření přispívají ve svém programu prevence.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl