Přeskočit na obsah

Prenatální diagnostika

  • Snahou všech porodníků a gynekologů v naší republice je neustále zlepšovat péči o těhotné maminky a v úzké spolupráci s ostatními odborníky odhalovat různá onemocnění a genetické vady, které by mohly vést k poškození či ztrátě plodu. Nejinak je tomu i mezi porodníky v benešovské Nemocnici Rudolfa a Stefanie. Naší snahou je vytvořit komplexní péči o ženy a nastávající maminky.
  • Nesmírnou výhodou je, že v našem regionu velmi dobře funguje genetické pracoviště (založeno před 40 lety, jako první genetická poradna na okresní úrovni v republice), se kterým spolupracujeme.
  • V rámci prenatální diagnostiky provádíme odběry plodové vody – tzv. amniocentézy, které umožní včasné odhalení závažných vrozených vad. V současné době těchto výkonů provádíme asi 140 ročně.
  • Další součástí prenatální diagnostiky jsou ultrazvuková vyšetření, pro která disponujeme nejenom kvalitními ultrazvukovými přístroji (např. 4D ultrazvuk), ale i důkladně vyškoleným personálem.
  • Naší snahou je odhalit nejrůznější genetické vady co nejdříve, aby nastávající maminka měla ještě dostatek času k dalšímu závažnému rozhodnutí a nebyla pouze postavena před hotovou věc, se kterou již nelze dále něco dělat.
  • Nedílnou součástí prenatálního centra je spolupráce s obvodními gynekology, kteří nám pacientky posílají k další odborné péči, o jejímž průběhu jsou vždy informováni.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl