Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Parkování a vjezd s vozidlem

Podmínky a režim vjezdu a parkování automobilů v areálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s., nemocnice Středočeského kraje.

Vzhledem k omezeným možnostem parkování vozidel v areálu nemocnice, zajištění průjezdnosti komunikací a jejich údržby je vjezd povolen pouze sanitním vozidlům, vozidlům dopravní obsluhy, zaměstnancům nemocnice, kteří jsou držiteli schváleného oprávnění, a vozidlům, která přivážejí nebo odvážejí imobilní pacienty. Tato soukromá vozidla mají po dobu prvních 30 minut vjezd bezplatný, po uplynutí této doby je účtována sazba 50 Kč za každou další započatou hodinu. Zdravotně postižení občané mají povolen vjezd bezplatně. Kontrolu vjezdu vozidel a výběr poplatků zabezpečuje smluvní firma, která zajišťuje provoz vrátnice a ostrahu areálu nemocnice. Pro klienty nemocnice je vyhrazena odstavná plocha na jižní straně chirurgického pavilonu.


Sanitní vozidla – parkují na vyhrazených místech pro sanitní vozy.

Parkování pro návštěvníky na odstavné ploše pod budovou ředitelství Parkoviště pod budovou ředitelství (před vjezdem přímo do areálu nemocnice) nabízí pohodlné parkování po celý den.

 

Cena parkovného je od 1. 9. 2021 za každou započatou hodinu 20 Kč.

 

 Automat je umístěný před lékárnou

 

Pro klienty Nemocniční lékárny parkování pod budovou ředitelství zdarma

Tuto výhodu mohou zákazníci Nemocniční lékárny uplatnit na jednodenní parkování po předložení platného parkovacího lístku při nákupu produktů z volného prodeje v Nemocniční lékárně.