Přeskočit na obsah

Příprava před UZ vyšetřením

Příprava pacienta před UZ břicha:

 • 2 dny před vyšetřením bezezbytková strava (vynechat nadýmavou stravu – luštěniny, syrová zelenina, ovoce, čerstvé pečivo, mléko, mléčné výrobky), pít hodně tekutin, nepít nápoje obsahující CO2
 • V den objednaného vyšetření přichází pacient nalačno, s naplněným močovým měchýřem, tj. 1-2 hodiny před vyšetřením se pacient vymočí a následně poměrně rychle vypije 500 ml tekutiny (voda, čaj), u dětí stačí vypít 250 ml, dále do vyšetření, pokud možno nemočí – při vyšetření je třeba mít naplněný močový měchýř.
 • Příprava pacienta před ostatními UZ vyšetřeními není nutná.

 

Příprava před CT vyšetřením:

Ambulantní pacienti, u kterých je indikováno CT vyšetření břicha nebo malé pánve, si nejdéle 1 den před vyšetřením vyzvednou kontrastní látku pro per os přípravu před CT vyšetřením na recepci RDG oddělení.

Příprava před CT vyšetřením břicha a malé pánve – pacient popíjí po douškách 1500 ml ředěné jodové kontrastní látky – viz níže (celková doba pití kontrastní látky by měla být cca 1,5 hodiny, tzn., že se kontrast popíjí po douškách cca rychlostí 250 ml za 15 minut).

(např. pacient je objednán na CT vyšetření na 7.30 hod. Kontrast začíná pomalu popíjet od 6.00hod a s pitím končí v 7.30hod.)

Způsob ředění kontrastní látky podávané před CT vyšetřením: do 1,5l nádoby (výhodné je např. použít PET lahev) se dá 20 ml kontrastní látky a doplní se vodou.

 • Je důležité, aby močový měchýř byl při vyšetření naplněn (pokud možno, močit až po vyšetření).
 • Ženy si do vaginy před vyšetřením zavedou tampon a po vyšetření ho vyjmou.
 • Před cíleným vyšetřením ledvin, ureterů a močového měchýře – pacient vypije 30 minut před vyšetřením 500 ml čaje nebo vody. Je důležité, aby močový měchýř byl při vyšetření naplněn (pokud možno, močit až po vyšetření).
 • Před CTC vyšetřením a CT enterografií – je nutné dokonalé vyprázdnění střev – blíže viz příprava pro CTC níže.

 

CT virtuální kolonoskopie (CTC)

Toto speciální CT vyšetření se používá k detekci polypů tlustého střeva. S výhodou jej lze použít i po nedokončené optické kolonoskopii (pokud je klasická kolonoskopie neúplná, netolerovaná, event. kontraindikovaná nebo pacientem odmítnuta).

Příprava pacienta na CTC je stejná jako na vyšetření optickou kolonoskopií. Střevo by mělo být dokonale čisté, zbavené zbytků stolice a tekutiny především pomocí laxativ ev. klyzmatu.

Příprava pacienta:

 1. antialergická – pokud se jedná o pacienta s polyvalentní alergií
 2. příprava GIT vyprázdněním – 3 dny před vyšetřením vysadit potraviny s tuhými zbytky (slupky, semínka, zrnka). Den před vyšetřením lehká snídaně, oběd – jen vývar. V průběhu odpoledne příprava Fortransem dle návodu. K vyprázdňování dochází zejména během prvních 2 hodin po vypití Fortransu či jiného přípravku k vyprázdnění. Dále již nejíst, lze pít čiré nápoje (včetně minerálních vod)
 3. označení zbytků stolice (večer před vyšetřením pacient vypije ve 21h směs 0,5l vody a 50ml k.l., pokud vyšetření probíhá po nedokončené kolonoskopii pacient po příchodu na CT vypije tuto směs a je vyšetřen až za další 2h). Takto připravený pacient se uloží na vyšetřovací stůl CT přístroje a pacientovi se zavede rektální rourka. Těsně před vyšetřením je i.v. podán 1ml Buscopanu (Buscopan uvolní spazmy, omezí motilitu střeva, a zredukuje tím pohybové artefakty při vyšetření). Pak je do tračníku insuflován vzduch do plné distenze střeva – aby bylo možné lumen střeva dobře prohlédnout. Insuflaci vzduchu do tračníku je možné nahradit insuflací CO2 pomocí speciálního insuflačního setu – přístroj sám vyhodnocuje jak množství insuflovaného plynu, tak i tlak v lumen tračníku a při přetlaku dojde k automatické desuflaci plynu).
 4. Snažíme se, aby střevo bylo v celé délce co nejvíce rozepjaté, až k hranici tolerované pacientem z důvodu lepší přehlednosti při vyhodnocování. Při vyšetření je vždy přítomen lékař, který dle topogramu posoudí, zda je insuflace optimální a zda je možno provézt akvizici dat.

Pacient s rozepjatým střevem je CT přístrojem vyšetřen v poloze na zádech i na břiše (zde low dose protokolem). Obě polohy jsou velice důležité vzhledem k různému rozepětí částí střeva a různé poloze zbytkové tekutiny v poloze na zádech a břiše.

Pokud je vyšetření indikováno po nedokončené kolonoskopii s novým záchytem tumoru střeva, provádí se 1. série – v poloze zádech s i.v. aplikací k.l. (v souladu s obecnými postupy) se skenováním v portální fázi jako stagingové vyšetření – k záchytu ev. metastáz mimo střevo.

Vyšetření je vyhodnocováno ve speciálním softwaru pro virtuální kolonoskopii.

 • Na ostatní CT vyšetření – např. mozku, jícnu, plic a mediastina, cílené vyšetření žaludku a angiografie atd. speciální příprava není potřeba anebo probíhá až na RDG oddělení.
 • Pacienta je nutno na vyšetření objednat a dodržet obecně platné zásady – pacient přichází nalačno, poučen ošetřujícím lékařem o důvodu a způsobu vyšetření.
 • Rizikoví pacienti – léčení polyvalentní alergici a astmatici jsou premedikováni Prednisonem.
 • Ev. dotazy k přípravě před CT vyšetřením břicha směřujte na recepci RDG oddělení (tel. 317 756 249, 317 756 449).

 

Příprava na vyšetření magnetickou rezonancí:

Na většinu vyšetření magnetickou rezonancí není třeba žádná speciální příprava.

Výjimkou jsou tato vyšetření:

 • MR enterografie – vyžaduje dokonalé vyprázdnění tenkého střeva před vyšetřením (obdobně jako před koloskopií – Fortrans roztok, dieta). Je nutné dostavit se hodinu před začátkem vyšetření (tj. 1h před časem objednávky) na pracoviště MR, protože v rámci další přípravy tenkého střeva na vyšetření je nutné vypít 1,5% roztok Manitolu (cukerný roztok).
 • MRCP (žlučové cesty) – pacient s sebou přinese 100% ananasový džus, který bude pít dle pokynů vyšetřujícího personálu.

Pokud to povaha vyšetření vyžaduje, bude před vyšetřením zavedena nitrožilní kanyla.

Všechny kovové předměty je nutno před vyšetřením odložit v kabince.

Pokud si nejste čímkoliv jisti nebo se chcete na něco zeptat, neváhejte oslovit obsluhující personál.

Nedílnou součástí přípravy na MR vyšetření je indikujícím lékařem řádně vyplněná žádanka, uvedení případných kontraindikací vyšetření (kdy se nesmí MR vyšetření provést) a vyplněný informovaný souhlas s MR vyšetřením.

Absolutní kontraindikace vyšetření magnetickou rezonancí jsou:

 • implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor (ICD), ponechané elektrody po kardiostimulátoru nebo defibrilátoru, aneuryzmatické cévní svorky (klipy), kochleární (sluchový implantát), inzulinová pumpa.
 • Dále kovová cizí tělesa z jiného než prokazatelně nemagnetického materiálu v oblasti mozku a oka.
 • Pacient musí zároveň se žádankou k vyšetření předložit písemný doklad o kompatibilitě implantovaného zařízení.
 • Vyšetření pomocí MR se neprovádí v 1. trimestru těhotenství.
 • Na MR lze vyšetřovat s určitým omezením i pacienty, kteří mají v těle voperovány stenty (cévní výztuže), žilní filtry, kovový embolizační materiál, okludery, kloubní náhrady, osteosyntetický materiál, dentální implantáty, neaneuryzmatické chirurgické cévní svorky (hemostatické klipy), svorky na žlučových cestách – časový úsek mezi operací a MR vyšetřením musí být 6 a více týdnů a zavedený materiál musí být bez známek uvolňování.
 • Pokud má pacient fixní rovnátka na zubech, je nutné konzultovat tuto skutečnost s ošetřujícím zubním lékařem, který by měl odvázat od aparátu drátěné oblouky, zejména z nerezavějící oceli, a dráty chromkobaltové, stejně tak transpalatinální oblouky a snímatelné lingvální oblouky. Zkontroluje pevnost fixace zámků, kroužků a přilepených retenčních drátů a napíše pro radiologa prohlášení (formou „Výměnného listu“ nebo „Lékařské zprávy“), že byly sejmuty odlučitelné části, že aparát je správně fixován a že nepředpokládá problém s MR vyšetřením.
 • Kovové zubní výplně vyšetření nijak nebrání.
 • Pokud se kovové implantáty, cizí tělesa či zubní výplně nachází ve vyšetřované oblasti, může dojít k výpadku nebo deformaci MR obrazu.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl