Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Prvotrimestrální screening

Milé maminky,

od 1. 5. 2019 na našem pracovišti v rámci prenatální diagnostiky provádíme screening v 1. trimestru těhotenství.

Jedná se o unikátní metodu k zjištění rizika postižení plodu genetickými chorobami, jako je Downův syndrom, Edwardsův syndrom, Pattaův syndrom, ale i k zjištění vývojových chorob. Test není invazivní. Rizika se stanovují z kombinace anamnestických údajů matky, biochemických markerů z krve matky a markerů ultrazvukového vyšetření.

Díky rozvoji laboratorní techniky a UZ diagnostiky tento screening stále více a více nabírá na důležitosti. Kombinace parametrů ke stanovení rizika dělá tento test velice přesným, s citlivostí přesahující 90%. Bohužel tento test ještě není zahrnut do standartních vyšetření během těhotenství, hrazených pojišťovnou, a proto je nutné jej částečně hradit. Úhrada dle ceníku nemocnice je 1100 Kč (balíček prvotrimestrálního screeningu). Budoucí maminka obdrží doklad o zaplacení a většina pojišťoven jí vynaloženou částku vrátí zpět.

Jak vyšetření probíhá?

V období mezi 10. až 11. týdnem těhotenství vám odebereme krev ke stanovení PAPP A a β-hCG. Nebudete- li mít s sebou aktuální výsledek UZ vyšetření, provedeme UZ vyšetření k přesné dataci odběru. Následně v období mezi 12. až 13. týdnem, nejpozději však do 13+6 týdne vás objednáme na UZ vyšetření. Zde provedeme vyšetření plodu a změříme specifické parametry (zejména šíjové projasnění – NT) a následně pomocí programu Astraia vypočítáme riziko ze všech získaných hodnot.

Výsledky testu

Kombinovaný výsledek testu provádíme programem Astraia. Do tohoto programu zadáme biochemické hodnoty a získáme stanovení rizika postižení. Po ultrazvukovém vyšetření Vám bude ihned předán kompletní výsledek vyšetření a doporučení, jak dále postupovat.

K danému vyšetření se můžete objednávat buď osobně na recepci gynekologicko-porodnického oddělení, nebo na telefonním čísle recepce 317 756 348.