Přeskočit na obsah

V naší nemocnici odmaturovali budoucí zdravotníci

6. 5. 2022

  • V Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov úspěšně složilo minulý týden praktickou maturitní zkoušku 19 studentů Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov, převážně dívek – z toho pouze dva chlapci.
  • Dva dny strávili na interním oddělení a dva dny na chirurgickém oddělení. A výsledky maturit? Třikrát dvojka, zbytek jedničky. „Byla jsem velmi mile překvapena, s jakým nasazením, zodpovědností a profesionálním přístupem studenti přikročili k praktické části maturitní zkoušky, za což jim nesmírně děkuji. Přeji budoucím kolegům úspěšné dokončení maturitní zkoušky a těším se, že se v blízké budoucnosti budeme potkávat v našem nebo i jiném zdravotnickém zařízení,“ uvedla hlavní sestra Mgr. Karin Kápičková. Zároveň poděkovala také učitelkám praktické výuky, které se na přípravě budoucích kolegyň a kolegů podílejí. „S perfektním profesionálním přístupem a vekou precizností studenty a studentky připravují na nelehkou, ale velmi zodpovědnou a potřebnou zdravotnickou profesi,“ doplnila.
  • Naopak nemocnici děkují zástupci střední školy. „Velké poděkování patří vrchním, staničním sestrám a sestrám, které byly ve službě, sanitárkám i lékařům za vstřícnost, pochopení a trpělivost, protože praktické maturity určitě zasáhly do běžného chodu oddělení. Všichni se navzájem znají, protože studenti na tato oddělení chodili na praxi a mnozí na těchto odděleních pracovali i za nouzového stavu,“ uvedla Eva Štěpánková, zástupkyně ředitelky školy s tím, že mnoho z nich po skončení nouzového stavu kvůli pandemii covid-19 docházelo do nemocnice pracovat dál jako brigádníci.
  • Podle informací školy všichni chtějí pokračovat v dalším studiu. Přejeme jim mnoho úspěchů.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl