Přeskočit na obsah

Připravuje se dostavba chirurgie a centrálního příjmu

26. 1. 2022

Nová budova centrálního příjmu, dostavba chirurgického pavilonu a propojení pavilonu interny a chirurgie bude největší stavební akcí příštích dvou let Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Na přípravě před samotným začátkem stavby se nepřetržitě pracuje. V současné době se provádějí terénní úpravy a překládky inženýrských sítí na nyní již bývalé parkovací ploše pod pavilonem chirurgie.

  • Podle technického ředitele nemocnice PhDr. Jana Kolbaby je začátek stavby naplánovaný na jaro 2022. „Již na podzim jsme měli podepsanou smlouvu o dílo a prováděly se sondy, například se zjišťovalo, kudy vede kanalizace, dělaly se také přípravy na geologický průzkum. Takže pokud zaměstnanci a pacienti viděli na místě budoucího pavilonu nějaké výkopy, znamenají přípravné práce,“ upozornil PhDr. Jan Kolbaba.
  • Stavět se bude rok a půl. Pacientům i zaměstnancům přinese výstavba určitá omezení. „Plánujeme využívat především spodní bránu z Máchovy ulice, aby byl co nejmenší provoz přes areál nemocnice. Samozřejmě to částečně omezí komfort pro naše zaměstnance a pacienty, za což se omlouváme, ale myslíme si, že tento projekt posune naši nemocnici v její kvalitě o krok dál a zlepší komfort pro všechny,“ dodal PhDr. Jan Kolbaba.
  • „Všechny chirurgické obory, kterých se stavba přímo dotkne, si nepředstavitelně polepší. Zlepšení bude viditelné nejen po stránce technologického vybavení budovy, ale v neposlední řadě i prostorové a logisticko-provozní uspořádání bude šetřit zbytečné kroky a energii našich zaměstnanců. Vidím tedy za rok a půl nejen nádhernou architekturu, která skvěle zapadne do krásného prostředí naší nemocnice, ale vidím nemocnici na úrovni, kterou si skvělí benešovští zdravotníci a všichni návštěvníci nemocnice zaslouží,“ uvedl předseda představenstva MUDr Roman Mrva.
  • Projekt je připravován v režimu DESIGN & BUILD, tedy vítěz zajišťuje projektovou dokumentaci. Předpokládané celkové náklady (stavba a vybavení) jsou 587 milionů korun, převážně z prostředků evropské investiční banky a z dalších dotačních programů.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl