Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Připravuje se dostavba chirurgie a centrálního příjmu

Nová budova centrálního příjmu, dostavba chirurgického pavilonu a propojení pavilonu interny a chirurgie bude největší stavební akcí příštích dvou let Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Na přípravě před samotným začátkem stavby se nepřetržitě pracuje. V současné době se provádějí terénní úpravy a překládky inženýrských sítí na nyní již bývalé parkovací ploše pod pavilonem chirurgie.

Podle technického ředitele nemocnice PhDr. Jana Kolbaby je začátek stavby naplánovaný na jaro 2022. „Již na podzim jsme měli podepsanou smlouvu o dílo a prováděly se sondy, například se zjišťovalo, kudy vede kanalizace, dělaly se také přípravy na geologický průzkum. Takže pokud zaměstnanci a pacienti viděli na místě budoucího pavilonu nějaké výkopy, znamenají přípravné práce,“ upozornil PhDr. Jan Kolbaba.

Stavět se bude rok a půl. Pacientům i zaměstnancům přinese výstavba určitá omezení. „Plánujeme využívat především spodní bránu z Máchovy ulice, aby byl co nejmenší provoz přes areál nemocnice. Samozřejmě to částečně omezí komfort pro naše zaměstnance a pacienty, za což se omlouváme, ale myslíme si, že tento projekt posune naši nemocnici v její kvalitě o krok dál a zlepší komfort pro všechny,“ dodal PhDr. Jan Kolbaba.

„Všechny chirurgické obory, kterých se stavba přímo dotkne, si nepředstavitelně polepší. Zlepšení bude viditelné nejen po stránce technologického vybavení budovy, ale v neposlední řadě i prostorové a logisticko-provozní uspořádání bude šetřit zbytečné kroky a energii našich zaměstnanců. Vidím tedy za rok a půl nejen nádhernou architekturu, která skvěle zapadne do krásného prostředí naší nemocnice, ale vidím nemocnici na úrovni, kterou si skvělí benešovští zdravotníci a všichni návštěvníci nemocnice zaslouží,“ uvedl předseda představenstva MUDr Roman Mrva.

Projekt je připravován v režimu DESIGN & BUILD, tedy vítěz zajišťuje projektovou dokumentaci. Předpokládané celkové náklady (stavba a vybavení) jsou 587 milionů korun, převážně z prostředků evropské investiční banky a z dalších dotačních programů.