Přeskočit na obsah

Nemocnice připravuje v Benešově konferenci na téma mimořádné události s velkým počtem zraněných spojenou s aktivací traumatologického plánu a nového urgentního příjmu

2. 5. 2024

Nemocnice připravuje v Benešově konferenci na téma mimořádné události s velkým počtem zraněných spojenou s aktivací traumatologického plánu a nového urgentního příjmu nemocnice

Navazuje na úspěšnou konferenci pořádanou v roce 2019

Odbornou konferenci na téma „Mimořádná událost s velkým počtem zraněných aneb, když se spustí traumatologický plán“ pořádá v květnu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje, za spolupráce s HZS SČK, ÚO Benešov, ZZS SČK, ZZS hl. m. Prahy, LZS, PČR SČK, MP Benešov. Navazuje na úspěšnou konferenci pořádanou v roce 2019, kdy ústředním tématem byla MU s přijetím pacienta ve ZZ při podezření na výskyt nemoci Ebola.

Odborná konference Mimořádná událost s velkým počtem zraněných aneb, když se spustí traumatologický plán“ je určena pro lékaře a nelékaře, složky IZS, krizový management. Akci pořádá nemocnice ve spolupráci se složkami IZS zastoupené Hasičským záchranným sborem SČK, ÚO Benešov, ZZS SČK, ZZS hl. m. Prahy, Leteckou záchrannou službou, Policií ČR SČK, Městskou policií Benešov.

„Jejím hlavním cílem je představit jednotlivé činnosti složek IZS na místě mimořádné události s velkým počtem zraněných osob od počátku vzniku mimořádné události až po provádění záchranných prací, a současně ukázat provázanost celého záchranného systému, jak postupně jednotlivé činnosti na sebe navazují až do úplné likvidace mimořádné události. Cílem konference je zvýšení připravenosti v této problematice ve Středočeském kraji zejména v regionech Benešovska, Vlašimska, Voticka,“ uvedla krizová manažerka benešovské nemocnice Ing. Alena Chaloupková.

Důležitá je zejména připravenost a souhra všech složek integrovaného záchranného systému (IZS), od přijetí výzvy o vzniku mimořádné události až po ošetření zraněných ve zdravotnickém zařízení.

Samotné spuštění (aktivace) traumatologického plánu zahrnuje dvě části: aktivace TP ZZS a následnou aktivaci TP lůžkového zdravotnická zařízení s akutními lůžky. Nemocniční spuštění traumatologického plánu navazuje na poskytování přednemocniční neodkladné péče o zraněné, která je realizována, organizována a řízena ZZS, kdy zraněné ZZ přebírá od posádek ZZS a začne poskytovat návaznou nemocniční neodkladnou péči o zraněné. Podstatou TP je aktivace centra zásahu nemocnice pro příjem zraněných od ZZS  a restrukturalizace nemocnice k účelu zvládnout hromadný příjem zraněných prostřednictvím posílením klíčových pracovišť, jako je urgentní příjem, COS, ARO, JIP pracoviště s případnou invakuací stávajících pacientů na volná nemocniční lůžka např. následná, rehabilitační apod.

Hlavními tématy konference jsou činnost operačních středisek při přijetí výzvy, postupy jednotlivých složek integrovaného záchranného systému na místě mimořádné události (HZS,  ZZS, PČR), třídění zraněných, prvotní ošetření zraněných na místě, transport zraněných, dle priorit ZZS do určených zdravotnických zařízení, činnost kontaktního místa nemocnice, činnost urgentního příjmu a dalších pracovišť nemocnice aktivovaných při spuštění traumatologickém plánu, pomoc MP ZZ a poskytnutí krizové intervence na místě události.

Konference se koná 21. 5. 2024 v KD Karlov v Benešově a je možné se na ni přihlásit přes webové stránky Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov na tomto odkazu.

 

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl