Přeskočit na obsah

Lékaři ladí detaily provozu urgentního příjmu

30. 3. 2023

Přístavba chirurgického pavilonu pokračuje podle plánu, součástí této přístavby je také urgentní příjem. První část stavby by měla být kolaudována již na podzim letošního roku, urgentní příjem tak může být v provozu ještě před koncem roku 2023. Je tedy nejvyšší čas promyslet systém fungování tohoto nového oddělení a jeho implementování do současného provozu nemocnice a také oddělení představit veřejnosti.  

První přednášku s názvem „Urgentní příjem – brána do nemocnice“ v rámci seminářů pořádaných Českou lékařskou komorou přednesli v únoru lékaři MUDr. Michal Bláha a MUDr. Marcel Truelle a s nimi Bc. Rudolf Kotek, budoucí vrchní sestra UP.

„Seminář měl představit urgentní příjem lékařské veřejnosti, tedy lékařům z naší nemocnice, ale i praktickým lékařům ze spádové oblasti. V rámci semináře jsme představili platnou legislativu, která fungování urgentního příjmu popisuje. Probrali jsme typy urgentních příjmů, mluvili jsme o tom, jak má oddělení vypadat stavebně, jaké má mít součásti, jak má být vybaveno personálně i materiálem.  Porovnali jsme minimální požadavky vyhlášky s plánovanou skutečností. Prezentovali jsme systém třídění pacientů, to bude zcela zásadní činnost v rámci urgentního příjmu.“ uvedl MUDr. Michal Bláha, budoucí primář urgentního příjmu.

Pacienta se ujme třídící sestra

Urgentní příjem je místo, kam přijdou všichni pacienti s akutně zhoršeným stavem či úrazem, ať již budou přivezeni záchrannou službou, nebo se dopraví sami. První kontakt proběhne na recepci oddělení, pacienta se ujme vyškolená třídící sestra. Na základě zdravotního stavu rozhodne o naléhavosti jeho ošetření tak, aby pacient s ohrožením života byl ošetřen okamžitě, odložitelné stavy pak dle závažnosti. Pacient s nezávažnou komplikací tak může čekat i několik hodin.

„Neměli bychom nahrazovat praktické lékaře nebo pohotovost, ale je nám jasné, že asi nebude zbytí tuto činnost vykonávat. Aktuálně probíhá jednání na úrovni jednotlivých primariátů a vedení nemocnice. Musíme včas domluvit systém spolupráce mezi urgentním příjmem a současnými ambulantními i lůžkovými provozy. Těch neznámých je stále hodně. Zatím je jen jasné, že lékařská služba první pomoci bude součástí urgentního příjmu, jak nám nařizuje platná legislativa,“ upozornil MUDr. Michal Bláha.

Platná legislativa popisuje, jak má urgentní příjem „vypadat“. Povinnou součástí je recepce, lůžková a ambulantní část, čekárna a kontaktní místo pro záchrannou službu a dále pak zázemí pro personál, sklady, sociální zařízení a další prostory. „Vyhláška stanovuje minimální lůžkovou kapacitu, pro urgentní příjem II. typu to jsou čtyři lůžka na hale urgentního příjmu, z nich jedno je resuscitační a dvě lůžka v ambulantní části.  Naše realita bude o něco lepší – šest lůžek na sále a tři v ambulancích. Přesto je možné, že s kapacitou oddělení budeme někdy bojovat, “ vyjmenoval MUDr. Michal Bláha s tím, že minimální personální vybavení vyhláška velmi přesně stanoví na úrovni středního a nižšího zdravotnického personálu, o počtech lékařů hovoří naopak velmi vágně.

V nemocnici se buduje urgentní příjem pro dospělé pacienty. Dětská pohotovost bude i nadále v gesci dětského oddělení. Pacienti se selháním životních funkcí, které ošetří záchranná služba v terénu, tedy pacienti po resuscitaci, závislí na přístrojové podpoře života, putují rovnou na oddělení ARO, akutní porody na gynekologicko-porodnické oddělení. Pro tyto případy by byla zastávka na urgentním příjmu zbytečným zdržením.

Urgentní příjem má spoustu výhod

Jednoznačným přínosem je urgentní příjem pro záchrannou službu i nově příchozí pacienty. Všichni budou směřováni na recepci urgentního příjmu, nebo rovnou na sál urgentního příjmu v případě záchranné služby. Nebude potřeba hledat specializovanou ambulanci, řešit hraniční stavy mezi jednotlivými odbornostmi, každého pacienta se ujme personál urgentního příjmu a rozhodne o způsobu, jak rychle a kde bude pacient ošetřen. Pro komunikaci s operačním střediskem záchranné služby je součástí oddělení kontaktní místo. Sem budou avizování všichni pacienti přivážení záchrankou, druhým směrem bude předávána informace o volné lůžkové kapacitě nemocnice a informace, zda nemocnice kapacitně a odborně může avizovaného pacienta ošetřit.

 „Stáž na urgentním příjmu byla a je součástí přípravy na atestaci z urgentní medicíny, takže zkušenost s fungováním oddělení urgentního příjmu mám. Pan doktor Truelle nyní stážuje, prošel urgentem v Hradci Králové a ve Střešovicích. Jistě ještě získá nové zkušenosti, které v přípravě na ostrý provoz využijeme. Oba zároveň pracujeme na záchranné službě a hodláme kultivovat vztah mezi nemocnicí a záchrankou,“ dodal MUDr. Michal Bláha.

Včasná příprava na spuštění provozu urgentního příjmu je podle něj nezbytně nutná: „Nebude žádné období na zkoušku. Od prvního dne půjde o zdraví našich pacientů, ale také o psychické zdraví personálu. Musíme systém fungování nastavit tak, abychom minimalizovali riziko chyb. Naším úkolem je zajistit, aby urgentní příjem byl prospěšný nejen pro pacienty a záchrannou službu, ale také pro nemocnici jako takovou.“

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl