Přeskočit na obsah

Laboratoře budou fungovat na jednom místě

20. 10. 2022

  • V Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov plánujeme další velkou investici v areálu. Pod jednu střechu se sjednotí všechny laboratoře. Nebude se stavět úplně nový pavilon, ale centrální laboratoře vzniknou dostavbou stávající budovy transfuzní stanice a hematologie.
  • „Vybudování centrálních laboratoří je součástí generelu nemocnice, který vedení představilo již před pěti lety. Je důkazem toho, že v této nemocnici se daří plnit slib vybudování moderní, logicky uspořádané a pro všechny po všech stránkách přívětivé nemocnice,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.
  • Přístavbou jednoho patra nad pavilon hematologie se sjednotí oddělení mikrobiologie a biochemie. Ta nyní fungují každé v jiné budově. Mikrobiologie poblíž hematologie a biochemie má zázemí ve vstupním pavilonu u vrátnice.
  • To, že budou soustředěné všechny laboratoře na jednom místě, bude mít mnoho výhod jak pro personál, tak pro návštěvníky nemocnice. S tím souvisí i projekt potrubní pošty, se kterým se v brzké budoucnosti počítá. Vzorky se dostanou potrubní poštou pouze na jedno centrální místo, kde se roztřídí a postoupí k vyšetření dle požadavku.
  • „Činíme všechny kroky k tomu, aby pracovní prostředí bylo nejen moderní, ale ideálně postavené podle představ těch, kteří v něm pracují. V přípravě projektové dokumentace na centrální laboratoře sehráli velkou roli všichni tři primáři, biochemie Mgr Libor Kubošek, mikrobiologie MUDr. Marián Glasnák a hematologie MUDr. Petr Šrámek. Věřím, že se jim v novém bude skvěle pracovat a že budou spokojení,“ řekl MUDr. Mrva, předseda představenstva.
  • V současné době je zpracovaná architektonická studie na vybudování centrálních laboratoří. „Počítáme s tím, že do konce roku bude hotová projektová dokumentace a v závislosti na přidělení finanční investiční dotace bychom poté projekt realizovali,“ uvedl technický ředitel PhDr. Jan Kolbaba.
  • Jaké budou náklady na vybudování centrálních laboratoří zatím nelze vyčíslit. „Víme, jak by pavilon měl vypadat, máme v tomto ohledu vše projednané s dotčenými orgány. Nejprve se teď musí dokončit projektová dokumentace, jejíž součástí je samozřejmě i výkaz, výměr a rozpočet stavby,“ podotkl PhDr. Jan Kolbaba.
  • Co se pak stane s opuštěnými laboratořemi je také jasnou součástí budoucí vize nemocnice. Do budovy u vrátnice bude soustředěna ambulantní péče – praktický lékař, plicní ambulance, diabetologie a oční. Prostory po těchto ambulancích budou sloužit oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl