Přeskočit na obsah

Komplexní rehabilitační centrum je Stavbou roku Středočeského kraje

1. 10. 2021

 • Nový pavilon Komplexního rehabilitačního centra Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského kraje se stal hlavním vítězem Stavby roku Středočeského kraje 2021. V osmém ročníku soutěžní přehlídky zvítězil mezi 38 přihlášenými. Zároveň se umístil na druhé příčce v anonymním hlasování široké veřejnosti na webových stránkách Stavby roku. Lidé mohli hlasovat od 24. června do 29. září 2021. Rehabilitační centrum získalo 8413 hlasů.
 • Slavnostního vyhlášení výsledků se 30. září 2021 v kutnohorské galerii GASK zúčastnilo vedení nemocnice a převzalo si prestižní ocenění. „Velmi si vážím tohoto ocenění, které jsme si všichni sice moc přáli, ale do poslední chvíle slavnostního večera jsme tomu, že bychom mohli vyhrát první místo, nevěřili. Všechny ostatní přihlášené projekty byly totiž stejně tak jako naše rehabilitace s podpisem vysoké profesionality. Nadšení, s nímž stavby vznikaly, bylo patrné na první pohled a dokonalost, se kterou je realizační týmy tvořily, byla minimálně srovnatelná. Porotě, která byla v hvězdném složení, jsem to vůbec nezáviděl,“ uvedl předseda představenstva MUDr. Roman Mrva.
 • „Vítězství z mého pohledu podtrhlo počáteční nadšení, při němž měli zdravotníci zcela jasnou představu, co chtějí vybudovat a jak to má uvnitř fungovat. Skvělí architekti pod vedením Ing. arch. Zbyňka Skaly jim to poté téměř beze zbytku na papíře splnili, a stavební firma BDS to se stejnou precizností zrealizovala, navíc v rekordním čase za doby četných režimových opatření,“ připomněl MUDr. Roman Mrva.
 • „Díky výborné komunikaci a spolupráci na všech úrovních včetně Středočeského kraje, díky jemuž bylo možné stavbu realizovat, zde stojí do krajiny citlivě zasazená, funkční, moderní budova, která udává trend, jakým chceme nemocnici modernizovat,“ dodal MUDr. Roman Mrva.
 • Novostavba Komplexního rehabilitačního centra nejprve postoupila do nominace mezi 11 staveb. O těchto nominacích a poté vítězích rozhodla nezávislá porota ve složení – předseda poroty prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran (Obec architektů), člen poroty Ing. arch. Jakub Straka (Středočeský kraj), Ing. arch. Pavel Weishaupt (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství), Ing. Václav Mach (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), Ing. Eva Štejfová (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Ing. Ladislav Brett (Český svaz stavebních inženýrů), Ing. Pavel Němec (Hospodářská komora Střední Čechy) a Ing. Petr Nicek (Svaz podnikatelů ve stavebnictví).
 • Porota již předesílala, že velká pozornost bude tradičně věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení i kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry i vlastní realizaci stavby včetně detailů. Významným kritériem byla tradičně i kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji.
 • Titul Stavba roku 2021 byl dle hodnocení poroty udělen za uvážlivě a velmi střízlivě volené stavební materiály včetně detailů exteriéru i interiéru pavilonu rehabilitace, které umocňují bravurně navrženou architektonickou kompozici domu. Nebývalá velkorysost prostorového řešení, výtvarně promyšlené proporce fasád i dobré dispoziční a stavební řešení umožňují povznést ducha i náladu uživatelů k nevšedním zážitkům. Dům poskytuje rehabilitaci těla a zároveň i ducha v inspirativním prostředí moderní architektury.
 • Rehabilitační centrum se začalo stavět v červnu 2019 a dokončeno bylo už v září 2020. Hlavním architektem byl Ing. arch. Zbyněk Skala. Zhotovitelem BDS Benešov s.r.o, vedoucí společník ve společnosti s ABP Holding, a.s., LAROS s.r.o.
 • Stavba je umístěna na okraji stávajícího areálu nemocnice, přimknutá k ose hlavní příjezdové komunikace. Terén je svažitý s převýšení tři až šest metrů. Hlavním záměrem urbanistického řešení bylo vytvořit prostor lázeňského až pobytového charakteru, který bude nově definovat vstupní partie do areálu nemocnice.
 • Hlavní vstup do objektu je na úrovni prvního nadzemního podlaží, před ním je dlážděné předpolí, které vytváří nástupní a rozptylovou plochu a také v letním období umožňuje propojení z vnitřního provozu s vnějším prostředím. Samotný objekt pavilonu je řešen tak, aby svým měřítkem navozoval dojem vily v zahradě. Spodní podlaží je „zasunuté“, s výrazným prosklením v místě kontaktu s pěším parterem.
 • Cílem bylo vybudovat moderní rehabilitační centrum, které umožní co nejčasnější rehabilitaci pacientů především po plánovaných operacích a úrazech a plynule tak doplnit komplexní rehabilitační péči zdravotnického zařízení. „Naším snem bylo vytvořit prostředí, kde se budou lidé uzdravovat pohybem na těle i na duchu a které už svým vzhledem bude pacienty i personál podporovat v krocích směrem do plnohodnotného života. Po roce fungování mohu především díky reakcím našich klientů s radostí říci, že se nám naše společné dílo opravdu podařilo,“ řekla primářka rehabilitačního oddělení MUDr. Marie Mrvová.
 • „Vážím si podpory a spolupráce s vedením nemocnice, Středočeského kraje a toho, že jsme my zdravotníci mohli být od začátku projektu v kontaktu s panem architektem a měli jsme možnost ho zásadně ovlivňovat,“ dodala MUDr. Marie Mrvová. Součástí budovy je vodoléčba, bazén, sauny, tělocvičny a cvičebny s rehabilitačními přístroji. V přízemí bude brzy v provozu také kavárna.
 • Soutěž vypisuje tradičně Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která zároveň soutěž organizuje. Stavba oceněna titulem Stavba roku Středočeského kraje 2021 postupuje přímo do celostátní soutěže Stavba roku 2022. Přihlášená i oceněná díla soutěže budou k vidění na výstavách i dalších doprovodných akcích v regionu.
 • Rada soutěže byla ve složení – předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Ing. arch Jan Fibiger, CSc., ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Petr Serafín, předseda oblasti Praha a Střední Čechy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Ladislav Bukovský, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Středočeského kraje Mgr. Václav Švenda, předsedkyně pro oblast Praha a Střední Čechy Českého svazu stavebních inženýrů Ing. Bedřiška Vaňková, místopředsedkyně Obce architektů Ing. arch. Vladimíra Leníčková, člen představenstva Hospodářské komory Střední Čechy Ing. Vladimír Kovalčík a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Jiří Nouza.

© 2024, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

Vytvořeno v Beneš & Michl